Konsorcjum Stali miało wstępnie 19,31 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw.

ISBNews
28.04.2020 16:19
A A A


Warszawa, 28.04.2020 (ISBnews) - Konsorcjum Stali miało jednostkowo 437,94 mln zł przychodów i 19,31 mln zł zysku finansowego netto, podała spółka, prezentując wstępne, szacunkowe dane za I kwartał 2020 r.

"Jednostkowy przychód ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów emitenta za I kw. 2020 r. wyniósł 437 938 tys. zł co stanowi wzrost o 14 231 tys. zł w stosunku do I kw. roku poprzedniego. Jednostkowy zysk finansowy netto emitenta za I kw. 2020 r. wyniósł 19 312 tys. zł co stanowi wzrost o 17 865 tys. zł w stosunku do I kw. roku poprzedniego" - czytamy w komunikacie.

Zdaniem spółki wzrost przychodów ze sprzedaży oraz bardzo dobry zysk finansowy netto są efektem dostosowania się do zmiennych warunków handlowych w pierwszym kwartale bieżącego roku.

"Ponadto, na wzrost zysku finansowego pierwszego kwartału wpływ miała także sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Traktorzystów wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków i budowli, o czym emitent informował raportem bieżącym nr 45/2019 z dnia 31.12.2019 r. - szacunkowy zysk netto z tej transakcji wyniósł 9 200 tys. zł" - czytamy także.

Zarząd zastrzegł, że przedstawione powyżej dane finansowe mają charakter wstępny. 

Konsorcjum Stali działa w branży produkcji zbrojeń budowlanych oraz jest jedną z największych firm zajmujących się dystrybucją wyrobów hutniczych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. Skonsolidowane przychody sięgnęły 1,83 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)