MI: Zniesienie ograniczeń w ruchu pojazdów powyżej 12 ton nastąpi 30 IV

ISBNews
29.04.2020 14:56
A A A


Warszawa, 29.04.2020 (ISBnews) - Minister infrastruktury podpisał projekt zmiany rozporządzenia w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach, którego przepisy wyłączają zakaz ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton na obszarze całego kraju 30 kwietnia 2020 r., podało Ministerstwo Infrastruktury (MI).

Przepis wejdzie w życie w dniu ogłoszenia, umożliwiając wszystkim podmiotom wykonującym operacje transportowe pojazdami i zespołami pojazdów o DMC przekraczającej 12 ton ich zakończenie przed długim weekendem majowym, podkreślono.

Jednocześnie resort infrastruktury przypomniał, że ograniczenia w ruchu niektórych pojazdów, obowiązujące 1 i 3 maja 2020 r. w godzinach od 8.00 do 22.00 oraz 2 maja 2020 r. w godzinach od 18.00 do 22.00, nie obejmują m.in. pojazdów biorących udział w akcjach ratowniczych, akcjach humanitarnych, usuwaniu skutków klęsk żywiołowych, usuwaniu awarii oraz używanych:

- do  przewozu  artykułów  szybko  psujących  się  i środków  spożywczych, 

- do przewozu żywych zwierząt,

- do przewozu lekarstw i środków medycznych,

- w  związku  z niezbędnym  utrzymaniem  ciągłości  cyklu  produkcyjnego  lub  świadczenia  usług  przedsiębiorstwa pracującego w ruchu ciągłym,

- przy budowie dróg i mostów oraz przy ich utrzymaniu,

- dla potrzeb bezpłatnych medycznych badań profilaktycznych.

"Ograniczenia w ruchu nie obejmują ponadto:

- pojazdów  powracających  z zagranicy  w celu  zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- pojazdów,  które  wjechały  na  terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej  poza  terminami lub godzinami obowiązywania zakazu, w odległości  do  50 km od miejsca przekroczenia  granicy, 

- pojazdów oczekujących na granicy na wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej" - czytamy w komunikacie.

(ISBnews)