Wasko miało 5,86 mln zł zysku netto, 7,52 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

ISBNews
30.04.2020 08:41
A A A


Warszawa, 30.04.2020 (ISBnews) - Wasko odnotowało 5,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 6,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

We wcześniejszym raporcie kwartalnym spółka podała, że jej skonsolidowany zysk netto wyniósł 5,75 mln zł w 2019 r.

Zysk operacyjny wyniósł 7,52 mln zł wobec 7,61 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 414,98 mln zł w 2019 r. wobec 319,81 mln zł rok wcześniej.

"W mijającym roku utrzymaliśmy wysoką pozycję rynkową jako dostawca rozwiązań informatycznych dla sektora paliwowo-energetycznego oraz administracji samorządowej w Polsce. Spółka zależna COIG jest naszym głównym partnerem w wyżej wymienionych sektorach, a jej spółka córka LogicSynergy jest jednym z liderów usług informatycznych dla sektora samorządowego" - napisał prezes Wojciech Wajda w liście do akcjonariuszy.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 4,42 mln zł wobec 2,45 mln zł straty rok wcześniej.

Wasko - spółka z branży IT - świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe. Akcje spółki zadebiutowały na GPW w 2001 r.

(ISBnews)