Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3% w marcu

ISBNews
30.04.2020 11:07
A A A


Warszawa, 30.04.2020 (ISBnews) - Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3% w marcu 2020 r. - wobec 3% w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W marcu 2019 r. wynosiła 3,6%. 

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 512 tys. w marcu wobec 503 tys. miesiąc wcześniej.

W całej UE stopa bezrobocia w tym ujęciu wyniosła w marcu 6,6%. 

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec marca br. 5,4%. 

(ISBnews)