EBC utrzymał stopy proc. bez zmian, wprowadził nowe operacje PELTRO

ISBNews
30.04.2020 14:05
A A A


Warszawa, 30.04.2020 (ISBnews) - Europejski Bank Centralny (EBC) utrzymał stopy procentowe na dotychczasowych poziomach, poinformował bank. Stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym pozostały na niezmienionym poziomie, odpowiednio: 0%, 0,25% oraz -0,5%. 

Analitycy oczekiwali pozostawienia stóp procentowych bez zmian.

"Stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym pozostaną na niezmienionym poziomie, odpowiednio: 0,00%, 0,25% oraz -0,50%. Rada Prezesów oczekuje, że podstawowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym lub niższym poziomie, dopóki Rada nie stwierdzi, że perspektywy inflacji w horyzoncie czasowym jej projekcji zdecydowanie zbliżają się do poziomu, który jest wystarczająco blisko, ale poniżej 2%, oraz że zbliżenie to konsekwentnie odzwierciedla się w dynamice inflacji bazowej" - czytamy w komunikacie.

Rada postanowiła także obniżyć oprocentowanie operacji TLTROIII w okresie od czerwca 2020 r. do czerwca 2021 r. do 50 pkt bazowych poniżej średniej stopy stosowanej w podstawowych operacjach refinansujących Eurosystemu w tym okresie.

Ponadto EBC zapowiedział, że wprowadzi nową serię długoterminowych operacji refinansujących PELTRO, aby "wspierać warunki płynności w systemie finansowym strefy euro". Program ten będzie się składał z siedmiu operacji, realizowanych od maja 2020 r.

Prezes EBC omówi czynniki leżące u podstaw tych decyzji oraz poda szczegóły dotyczące programów TLTROIII i PELTRO na konferencji prasowej, która rozpocznie się dziś o godz. 14.30 czasu środkowoeuropejskiego, podano także.

(ISBnews)