MFPR: Polsko-norweskie projekty otrzymają zostaną dofinansowane kwotą 156 mln zł

ISBNews
05.05.2020 15:53
A A A


Warszawa, 05.05.2020 (ISBnews) - W ramach konkursu GRIEG wyłoniono 28 projektów badawczych, realizowanych wspólnie przez zespoły naukowe z Polski i z Norwegii, które zostaną dofinansowane kwotą 156 mln zł na badania podstawowe, poinformowało Ministerstwo Funduszy i Rozwoju Regionalnego (MFPR).

"Wspieramy badania w różnych dyscyplinach naukowych. Są to zarówno badania polarne, jak i z zakresu nauk społecznych.  Celem jest poprawa wyników polskich badań naukowych jako narzędzi służących rozwojowi społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy" - powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, cytowana w komunikacie.

W konkursie GRIEG naukowcy złożyli 305 wniosków na łączną kwotę ponad 1,6 miliarda złotych. Eksperci wybrali 28 projektów: 12 z zakresu nauk ścisłych i technicznych oraz po 8 z zakresu nauk o życiu i nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Otrzymają one łącznie wsparcie w wysokości 156 mln zł na badania podstawowe.

GRIEG to konkurs na projekty badawcze realizowane wspólnie przez zespoły badawcze z Polski i Norwegii. Zespoły muszą składać się z co najmniej jednego partnera polskiego, pełniącego rolę lidera partnerstwa oraz co najmniej jednego partnera norweskiego.

Kierownikiem projektu realizowanego w konkursie GRIEG może być naukowiec posiadający przynajmniej stopień doktora, zatrudniony w polskiej instytucji badawczej, zaś liderem norweskiej części zespołu badawczego musi być organizacja badawcza. W skład partnerstwa mogą wchodzić instytucje badawcze, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe.

Projekty, które będą realizowane w konkursie GRIEG, mogą trwać 24 lub 36 miesięcy.

(ISBnews)