X-Trade Brokers miał 175,97 mln zł zysku netto, 234,14 mln zł zysku EBIT w I kw.

ISBNews
07.05.2020 08:23
A A A


Warszawa, 07.05.2020 (ISBnews) - X-Trade Brokers odnotował 175,97 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 0,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 234,14 mln zł wobec 0,21 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej razem sięgnęły 306,66 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 40,89 mln zł rok wcześniej.

"W I kwartale 2020 r. XTB odnotowało rekordowy wzrost przychodów o 650% r/r, tj. o 265,8 mln zł z 40,9 mln zł na 306,7 mln zł. Istotnymi czynnikami determinującymi ich poziom były ponadprzeciętna zmienność na rynkach finansowych i towarowych, spowodowana m.in. światową pandemią koronawirusa COVID-19 oraz stale rosnąca baza klientów połączona z ich dużą aktywnością transakcyjną wyrażoną w liczbie zawartych kontraktów w lotach. W konsekwencji obrót instrumentami pochodnymi wyniósł 784,8 tys. lotów (I kw. 2019: 394,4 tys. lotów) a rentowność na lota uległa zwiększeniu o 276,9%" - czytamy w raporcie finansowym.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 196,33 mln zł wobec 0,96 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa XTB jest europejskim domem maklerskim, specjalizującym się w instrumentach finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym i giełdzie. Od 2002 roku działa na rynkach zagranicznych, gdzie oferuje klientom zaawansowane technologicznie aplikacje transakcyjne. Jest licencjonowany w ponad 10 krajach Europy. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.

(ISBnews)