Prezydent podpisał ustawę dot. wyborach prezydenckich w trybie korespondencyjnym

ISBNews
11.05.2020 09:50
A A A


Warszawa, 11.05.2020 (ISBnews) - Prezydent podpisał ustawę o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów prezydenckich, zarządzonych na 2020 rok, zakładającą przeprowadzenie tych wyborów w trybie głosowania korespondencyjnego, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

Termin wyborów prezydenckich został zarządzony na 10 maja. W ubiegłym tygodniu Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) poinformowała, regulacje prawne, założone w ustawie o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, pozbawiły PKW kompetencji w zakresie ustalania wzoru karty do drukowania i zarządzenia druku kart.

Obecnie trwają też prace nad nowelizacją ustawy.

Ustawa z 6 kwietnia 2020 r. o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. wprowadza tryb korespondencyjny jako jedyną formę udziału w wyborach prezydenta w 2020 roku.

"Zmiana systemu wyborczego spowodowana jest ogłoszonym w Polsce stanem epidemii wirusa SARS CoV-2 oraz koniecznością zapewnienie wyborcom bezpieczeństwa w warunkach zagrożenia epidemicznego" - czytamy w informacji.

W powszechnych wyborach korespondencyjnych prezydenta Rzeczypospolitej będzie mógł wziąć udział każdy, który w dniu wyborów ukończy 18 lat, oraz jest zameldowany na pobyt stały lub został wpisany na swój wniosek do rejestru wyborców w miejscu zamieszkania (miejsce zamieszkania jest inne od miejsca zameldowania).

Jeżeli wyborca przebywa w zakładzie leczniczym, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie śledczym ma zostać automatycznie wpisany do spisu wyborców.

W komunikacie przypomniano, że ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 - w art. 102 wyłączyła stosowanie art. 53a Kodeksu wyborczego, który nie zezwalał na stosowanie głosowania korespondencyjnego w tzw. odrębnych obwodach głosowania (zakłady lecznicze, zakłady karne, domy pomocy społecznej, domy studenckie).

Wyborca przebywający za granicą zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zgłosić właściwemu konsulowi do 14 dnia przed dniem wyborów. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

(ISBnews)