Zakaz lotów z powodu pandemii został przedłużony do 23 maja

ISBNews
12.05.2020 16:30
A A A


Warszawa, 12.05.2020 (ISBnews) - Rząd przedłużył zakazy korzystania z lotnisk w międzynarodowym ruchu lotniczym do 23 maja, wynika z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakazów w ruchu lotniczym.

Zakaz dotyczy lądowania samolotów pasażerskich w międzynarodowym ruchu lotniczym na lotniskach i lądowiskach, wpisanych do rejestrów bądź ewidencji.

Wyjątek stanowią:

- loty, którymi przewożone osoby, powracające do kraju samolotami wyczarterowanymi
  • przed 15 marca 2020r. na zlecenie organizatora turystyki lub podmiotu działającego na jego zlecenie bądź na zlecenie
  • na zlecenie Prezesa Rady Ministrów
  • na zlecenie osoby fizycznej lub osoby prawnej, posiadającymi do 15 miejsc pasażerskich


- o których mowa wart.76 ust.1 ustawy z 3 lipca 2002 r. prawo lotnicze (w celu zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych lub ich usunięcia oraz ratowania życia lub zdrowia ludzkiego, w przypadkach ochrony granic, zapewnienia bezpieczeństwa państwa, przewozu w oficjalnej misji głów państw i szefów rządów)

- lotów czarterowych, realizowanych przez obcych przewoźników lotniczych na zlecenie państw obcych w celu powrotu ich obywateli

Zakaz dotyczy też lądowania handlowego w lotach krajowych, z wyjątkiem samolotów:

- wykonujących lądowanie w celu zabrania lub pozostawienia towarów lub poczty,

- posiadających do 15 miejsc pasażerskich, wykonujących lądowanie handlowe w celu zabrania lub pozostawienia pasażerów.

(ISBnews)