PGE miała wstępnie ok. 432 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r.

ISBNews
12.05.2020 17:31
A A A


Warszawa, 12.05.2020 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) odnotowała ok. 432 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. według szacunkowych danych, podała spółka.

"Skonsolidowany zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) w I kwartale 2020 r. wyniósł około 1 770 mln zł, w tym:

EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna: 497 mln zł,

EBITDA segmentu Ciepłownictwo: 342 mln zł,

EBITDA segmentu Dystrybucja: 573 mln zł,

EBITDA segmentu Obrót: 218 mln zł,

EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna: 193 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Nakłady inwestycyjne wyniosły 957 mln zł. Szacunkowe zadłużenie netto na dzień 31 marca 2020 r. wyniosło około 13 962 mln zł.

"Według wstępnych szacunków produkcja energii elektrycznej netto w I kwartale 2020 r. w jednostkach wytwórczych PGE wyniosła 15,4 TWh, wolumen dystrybucji wyniósł 9,2 TWh, a sprzedaż do odbiorców finalnych wyniosła 10,7 TWh. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 19,7 PJ" - czytamy także.

Średnia cena hurtowa energii zrealizowana przez segment Energetyki Konwencjonalnej w I kwartale 2020 r. wyniosła 285,4 zł/MWh.

Publikacja skonsolidowanego raportu PGE za I kwartał 2020 r. zaplanowana jest na 26 maja 2020 r.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)