MSiG: Przeciwko obniżce stóp w III głosowali Hardt, Kropiwnicki i Zubelewicz

ISBNews
13.05.2020 10:38
A A A


Warszawa, 13.05.2020 (ISBnews) - Podczas marcowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej (RPP) przeciwko (przyjętemu) wnioskowi o obniżkę stóp procentowych o 50 pb opowiedzieli się: Ł. Hardt, J. Kropiwnicki i K. Zubelewicz, podano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Za przyjęciem uchwały "w sprawie stopy referencyjnej, oprocentowania kredytów refinansowych, oprocentowania lokaty terminowej oraz stopy redyskontowej i stopy dyskontowej weksli w Narodowym Banku Polskim" głosowali:

- A. Glapiński,

- G. Ancyparowicz,

- C. Kochalski,

- E. Łon,

- R. Sura,

- J. Żyżyński, podano w "Monitorze".

17 marca br. RPP obniżyła stopy procentowe o 50 pb w przypadku stopy referencyjnej do 1%. Stopa lombardowa została obniżona o 1 pkt proc. do 1,5%, stopa redyskonta weksli - o 0,7 pkt proc. do 1,05%, natomiast stopa depozytowa pozostała na poziomie 0,5%.

RPP obniżyła wówczas stopę rezerwy obowiązkowej do 0,5 pkt proc. z 3,5 pkt proc., a także podwyższyła jej oprocentowanie do poziomu stopy referencyjnej (tj. do 1%) z 0,5%.

Za przyjęciem uchwały "w sprawie stóp rezerwy obowiązkowej banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej oraz wysokości oprocentowania rezerwy obowiązkowej głosowali:

- A. Glapiński,

- G. Ancyparowicz,

- C. Kochalski,

- J. Kropiwnicki,

- E. Łon,

- R. Sura,

- K. Zubelewicz,

- J. Żyżyński,

Przeciw przyjęciu uchwały głosował Ł. Hardt, podano także w "Monitorze".

Ponadto wszyscy członkowie RPP głosowali za przyjęciem uchwały "w sprawie stóp rezerwy obowiązkowej banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej oraz wysokości oprocentowania rezerwy obowiązkowej", podano także.

Następnie w kwietniu RPP obniżyła stopy procentowe o 50 pb - w przypadku stopy referencyjnej do 0,5%.

(ISBnews)