Jan Czeremcha został powołany na wiceprezesa Idea Banku 

ISBNews
13.05.2020 14:01
A A A


Warszawa, 13.05.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Idea Banku podjęła uchwałę w sprawie powołania Jana Czeremchy do składu zarządu i powierzenia mu stanowiska wiceprezesa ze skutkiem od 15 maja 2020 r. podał bank. 

Jednocześnie rada nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie powierzenia Piotrowi Miałkowskiemu - członkowi zarządu, stanowiska wiceprezesa. 

Według informacji banku, Jan Czeremcha prowadzi obecnie własną działalność w zakresie doradztwa strategicznego. Od października 2005  do października 2018 był wiceprezesem Raiffeisen Bank Polska, odpowiedzialnym za bankowość korporacyjną (w tym segment małych przedsiębiorstw, faktoring, finansowanie handlu i usług handlowych, finansowanie projektów inwestycyjnych i strukturalne, obsługa klientów międzynarodowych, bankowość transakcyjna). Od sierpnia 2004 r. do września 2005 roku był wiceprezesem Getin Banku, odpowiedzialnym za bankowość korporacyjną (w tym małe i średnie przedsiębiorstwa). W latach 1994-2004 związany był z Rabobankiem. 

Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 17,32 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)