Tauron oczekuje wzrostu EBITDA w segmentach OZE i wydobycia w tym roku

ISBNews
14.05.2020 07:42
A A A


Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - Tauron Polska Energia oczekuje wzrostu wyniku EBITDA w 2020 roku segmentach OZE i Wydobycia, podała spółka w prezentacji. W segmencie Sprzedaży oczekiwana jest normalizacja wyniku, zaś w segmentach Wytwarzania i Dystrybucji jego spadek w skali roku.

Podstawowe czynniki związane ze wzrostem EBITDA w segmencie OZE to:

* Znacząco wyższy łączny wolumen produkcji energii elektrycznej z OZE ? efekt nabycia farm wiatrowych o mocy180 MW

* Lepsze warunki wietrzne, gorsze warunki hydrologiczne

* Niższe ceny sprzedaży energii elektrycznej - efekt sytuacji rynkowej, podano w prezentacji.

Podstawowe czynniki odnośnie segmentu Wydobycie:

* Wolumen produkcji węgla handlowego uzależniony od zapotrzebowania na ten surowiec

* Niższe zapotrzebowanie na węgiel wynikające z sytuacji rynkowej (COVID-19 i warunki atmosferyczne)

* Kontynuacja działań proefektywnościowych.

W segmencie Sprzedaży najważniejsze czynniki to:

* Niższy wolumen sprzedanej energii - skutek obniżonego zużycia energii elektrycznej przez odbiorców (COVID-19 i warunki atmosferyczne)

* Brak pełnego pokrycia kosztów zmiennych w taryfie URE

* Generowanie marży na odkupach energii zakontraktowanej do sprzedaży na rynku terminowym w 2020 r. dla bloku 910 MW w Jaworznie

* Ryzyko wzrostu odpisów na należności przeterminowane.

Podstawowe czynniki z zakresie Dystrybucji:

* Niższy wolumen dostarczanej energii r/r ? skutek zmniejszonego zużycia energii elektrycznej przez odbiorców (COVID-19)

* Wzrost WRA w 2020 r. z 17,5 mld zł do 18,3 mld zł

* WACC na niższym poziomie r/r (5,5% wobec 6% w 2019 r.) skutkujący niższym zwrotem z kapitału.

W segmencie Wytwarzania najważniejsze czynniki to:

* Niższy wolumen produkcji energii elektrycznej - konsekwencja sytuacji rynkowej (wysoki import energii, COVID-19, spadek hurtowych cen energii) i modernizacji BAT

* Brak generowanej marży z produkcji bloku 910 MW w Jaworznie

* Niższa jednostkowa marża na sprzedaży energii elektrycznej, wymieniono także w prezentacji.

"Poziom wydatków inwestycyjnych będzie [w 2020 r.] na bieżąco dostosowywany do sytuacji finansowej Grupy (w szczególności do wartości wskaźnika dług netto/EBITDA)" - czytamy dalej.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

(ISBnews)