Senat przyjął nowelizację tarczy antykryzysowej 3.0 z poprawkami

ISBNews
14.05.2020 08:39
A A A


Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - Senat przyjął nowelizację tarczy antykryzysowej 3.0 z poprawkami, zakładającymi m.in. wykreślenie przepisów o skróceniu kadencji prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), podwyższenia wysokości zasiłku dla bezrobotnych oraz rozszerzenia prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Za nowelizacją opowiedziało się 95 senatorów, 1 wstrzymał się od głosu.

Senat wprowadził do ustawy 78 poprawek.  Część z nich dotyczyła usunięcia z nowelizacji przepisów, nie związanych - w ocenie senatorów - ze wsparciem przedsiębiorców.

Senat wykreślił przepisy, dotyczące skrócenia kadencji obecnego prezesa UKE (kadencja ta przypada na lata 2016-2021), oraz zmian proceduralnych w zakresie cyberbezpieczeństwa (umożliwiających np. odwołanie aukcji 5 G), akceptacji nie uzyskały także przepisy w zakresie ustawy o dowodach osobistych, które rozszerzały dostęp do danych osobowych z bazy PESEL.

Izba opowiedziała się też za skreśleniem rozszerzenia dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej drogą elektroniczną, gdyż - zdaniem senatorów - niemożliwe byłoby ustalenie, kto o tę pomoc się ubiega.

Senat zaproponował też podwyższenie kwoty zasiłku dla bezrobotnych do kwoty 1,8 tys. zł, przyznanie go także tym, którzy pracowali za granicą i ujednolicenie terminu jego pobierania oraz wydłużenie terminu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego na czas epidemii bądź zagrożenia epidemicznego i objęcie nim wszystkich dzieci w wieku szkolnym. Zasiłek ten przysługiwałby także rolnikom na takich samych zasadach.

Zgodnie z jedną z przyjętych poprawek, dofinansowaniem do wynagrodzeń będą mogli zostać objęci także pracownicy instytucji wpisanych do rejestru zabytków.

Senat przyjął też poprawkę zakładającą zwolnienie z podatku VAT darowizn i zakupów sprzętu dla placówek służby zdrowia ze środków pochodzących ze zbiórek publicznych oraz szereg poprawek, które - w ocenie senatorów - mają skutecznie przeciwdziałać zapaści finansowej gmin. Senatorowie zaproponowali m.in. zawieszenie reguły wydatkowej dla jednostek samorządu terytorialnego w latach 2020-2021. Wprowadzili też poprawki mające na celu objęcie wsparciem finansowym firm przewozowych autobusowych.

Opowiedzieli się za skreśleniem zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, które nakładały na przedsiębiorców starających się o wsparcie lub zwolnienia obowiązek dostarczania nowych danych dotyczących m.in. wykonywanego zawodu.

Senatorowie przyjęli poprawkę umożliwiającą zdalne obradowanie radcom prawnym podobną do tej, jaką mają prokuratorzy. Nie zgodzili się natomiast na przepisy ograniczające uprawnienia samorządu prokuratorów.

Nowelizacja ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zakłada rozszerzenie zwolnienia z ZUS dla samozatrudnionych oraz szereg rozwiązań wspierających transport.

Planowane jest rozszerzenie zwolnienia z ZUS-u dla samozatrudnionych za kwiecień i maj br. Będą mogły z niego skorzystać osoby, których przychód był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2020 r., ale ich dochód z tej działalności w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 7 tys. zł. Wydatki na ten cel (za maj i kwiecień) oszacowano na poziomie 500 mln zł.

Zaplanowano podwyższenie do 900 zł z 800 zł kryterium dochodowego, uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (według załączonych do projektu analiz to koszt 20 mln zł w tym roku i 90 mln zł w przyszłym).

Nowelizacja zawiera zapisy, dotyczące zachowania przez rodziców prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki z powodu zamknięcia szkół i przedszkoli (szacowany koszt tego rozwiązania to ponad 268 mln zł).

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) ma odstąpić od wysyłania dorocznych informacji o stanie konta ubezpieczonego (co ma umożliwić ZUS zaoszczędzenie około 20 mln zł).

W związku z kryzysem spowodowanym epidemią koronawirusa planowane jest dokapitalizowanie Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) kwotą 900 mln zł na rozwój inwestycje. Szereg rozwiązań dotyczy transportu: samochodowego i kolejowego. Planowane jest wprowadzenie dodatkowego mechanizmu wsparcia pasażerskich przewozów kolejowych ze względu na straty spowodowane epidemią koronawirusa o wartości 900 mln zł. Założono też podniesienie do 3 zł z 1 zł maksymalnej dopłaty z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej.

Łączny koszt planowanych rozwiązań dla budżetu państwa to około 2,6 mld zł.

(ISBnews)