Ulma miała 3,95 mln zł zysku netto, 15,94 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

ISBNews
14.05.2020 08:53
A A A


Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - Ulma Construccion Polska odnotowała 3,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 7,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 4,96 mln zł wobec 9,61 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 15,94 mln zł wobec 20,12 mln zł rok wcześniej.

"W okresie I kwartału 2020 roku grupa kapitałowa zanotowała spadek EBITDA w ujęciu absolutnym o 4 182 tys. zł w stosunku do poziomu osiągniętego w okresie I kwartału 2019 r. powodując spadek wskaźnika EBITDA wyrażonego jako procent do sprzedaży o 6,32 pkt proc. Przyczyniło się do tego niesprzyjające otoczenie rynkowe, tak w Polsce jak również na rynkach eksportowych, wynikające z negatywnych skutków ekonomicznych wybuchu pandemii COVID-19. Notowane obecnie spowolnienie rynkowe uwidacznia się w szczególności w segmencie 'Obsługa budów', który to segment charakteryzuje się najwyższą rentownością operacyjną" - czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 48,73 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 51,57 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 1,65 mln zł wobec 7,07 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Ulma Construccion Polska S.A. działa w branży budowlanej. Przedmiotem działalności spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej jest dzierżawa i sprzedaż systemów deskowań (systemów szalunkowych) i rusztowań na potrzeby budownictwa kubaturowego oraz inżynieryjnego, wykonywanie prac konserwacyjnych oraz projektów zastosowań tych systemów, a także produkcja remonty systemów deskowań i innych akcesoriów używanych przy montowaniu systemów szalunkowych.

(ISBnews)