KE wzywa Polskę do zapewnienia odpowiedniego poziomu oczyszczania ścieków

ISBNews
14.05.2020 15:04
A A A


Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) -  Komisja Europejska (KE) wzywa Polskę do zapewnienia odpowiedniego zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych, zgodnie z wymogami dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych, podała KE. 

Podobne wezwanie KE wystosowała także do Bułgarii, Czech i Francji.

Dyrektywa nakłada na państwa członkowskie obowiązek zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych przed ich odprowadzeniem do środowiska. W przypadku aglomeracji o liczbie mieszkańców powyżej 2 tys. oczyszczanie wymaga nie tylko eliminacji ciał stałych, ale również rozkładania substancji organicznych za pomocą bakterii.

Jak podała Komisja, w Polsce 1 183 aglomeracje nie posiadają systemu zbierania ścieków komunalnych. Ponadto, w 1 282 aglomeracjach ścieki komunalne wprowadzane do systemów zbierania nie podlegają odpowiedniemu oczyszczaniu przed odprowadzeniem. Polska nie zapewniła także w 426 aglomeracjach bardziej rygorystycznego oczyszczania ścieków komunalnych, wprowadzanych do systemów zbierania i odprowadzanych na obszary wrażliwe.

"Wszystkie te aglomeracje powinny były dostosować się do przepisów dyrektywy do 31 grudnia 2010 r." ? przypomniano.

W związku z tym Komisja wysyła uzasadnione opinie do wszystkich czterech państw. Mają teraz cztery miesiące na naprawę sytuacji. W przypadku braku podjęcia odpowiednich działań w ciągu czterech miesięcy, Komisja może zdecydować o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).

(ISBnews)