Zarząd Unibepu z prezesem Leszkiem Gołąbieckim powołany na nową kadencję

ISBNews
14.05.2020 17:19
A A A


Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Unibepu powołała skład zarządu VI kadencji trwającej 3 lata i powołała w jego skład Leszka Marka Gołąbieckiego (prezes), Sławomira Kiszyckiego (wiceprezes), Krzysztof Mikołajczyka (wiceprezes), podała spółka.

"Uchwały rady nadzorczej w sprawie powołania w skład zarządu spółki ww. osób wchodzą w życie z dniem odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia emitenta w 2020 r. oraz uzyskania przez ww. osoby absolutorium z wykonania obowiązków członka zarządu w 2019 r" - czytamy w komunikacie.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,66 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)