GUS: Inflacja wyniosła 3,4% r/r w kwietniu; konsensus: 3,4% r/r

ISBNews
15.05.2020 10:00
A A A


Warszawa, 15.05.2020 (ISBnews) - Inflacja konsumencka wyniosła 3,4% w ujęciu rocznym w kwietniu 2020 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych spadły o 0,1% w kwietniu, podał też GUS. 

"W kwietniu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały niższe ceny w zakresie transportu (o 4,8%), które obniżyły ten wskaźnik o 0,44 pkt proc. Wyższe ceny w zakresie mieszkania (o 0,6%), żywności (o 0,3%) oraz odzieży i obuwia (o 1,4%) podwyższyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,14 pkt proc., 0,08 pkt proc. i 0,06 pkt proc.  W porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku wyższe ceny żywności (o 7,8%) oraz w zakresie mieszkania (o 5,9%) podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 1,79 pkt proc. i 1,41 pkt proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 9,9%) oraz odzieży i obuwia (o 3,4%) obniżyły wskaźnik odpowiednio o 1 pkt proc. i 0,18 pkt proc." - czytamy w komunikacie.

Poniżej zmiany % wskaźnika CPI w kwietniu w ujęciu r/r
  % r/r
Ogółem  3,4
   Żywność i napoje bezalkoholowe 7,4
   Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 4,9
Odzież i obuwie -3,4
Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii 7,5
   Wyposażenie  mieszkania  i  prowadzenie gospodarstwa domowego 0,7
Zdrowie 4,4
Transport -9,9
Łączność 2,7
Rekreacja i kultura 2
Edukacja 5,1
Restauracje i hotele 6,3
Inne towary i usługi  1,5


Konsensus rynkowy wyniósł w kwietniu 3,4% r/r. 

(ISBnews)