GUS: PKB wyniósł nominalnie 2 273,6 mld zł w 2019 roku

ISBNews
15.05.2020 10:01
A A A


Warszawa, 15.05.2020 (ISBnews) - Wartość produktu krajowego brutto (PKB) w 2019 r. wyniosła 2 273,6 mld zł według pierwszego szacunku, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

"Podana wartość produktu krajowego brutto służy do określenia przez ministra finansów kwoty i relacji do PKB państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa - według stanu na koniec roku budżetowego" - wyjaśniono w komunikacie.

Pod koniec kwietnia br. GUS podał, że wzrost produktu krajowego brutto w 2018 r. był wyższy o 0,2 pkt proc. niż szacowano wcześniej i wyniósł 5,3%, zaś wzrost realny PKB za 2019 r. pozostał bez zmian i wyniósł 4,1% r/r.

(ISBnews)