Polimex-Mostostal miał 9,78 mln zł zysku netto, 7,02 mln zł zysku EBIT w I kw.

ISBNews
18.05.2020 08:21
A A A


Warszawa, 18.05.2020 (ISBnews) - Polimex-Mostostal odnotowało 9,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 17,94 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 7,02 mln zł wobec 11,51 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 351,35 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 352,9 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 16,79 mln zł wobec 11,61 mln zł straty rok wcześniej.

"Do najważniejszych czynników, które mogą mieć wpływ na wyniki osiągane przez grupę w najbliższym kwartale należą przede wszystkim: zgodna z harmonogramem realizacja Projektów Puławy i Żerań, sytuacja makroekonomiczna w kraju i za granicą wpływająca na popyt na usługi budowlane, a także sytuacja na rynkach finansowych, sytuacja finansowa konsorcjantów i podwykonawców, poziom cen surowców, materiałów i usług budowlanych. Grupa analizuje na bieżąco rozwój sytuacji makroekonomicznej oraz jej przełożenie na rynek usług budowlany w związku z wystąpienie pandemii SARS-CoV-2. W perspektywie jednego kwartału i dłuższej grupa nie przewiduje istotnie negatywnego wpływu pandemii na sytuację finansową i wyniki finansowe grupy" - czytamy w sprawozdaniu finansowym. 

Polimex-Mostostal jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 589,43 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)