Unibep miał 3,22 mln zł zysku netto, 11,67 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

ISBNews
18.05.2020 08:41
A A A


Warszawa, 18.05.2020 (ISBnews) - Unibep odnotował 3,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 1,91 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 7,51 mln zł wobec 3,49 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 11,67 mln zł wobec 6,86 mln zł rok wczesniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 346,89 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 329,57 mln zł rok wcześniej.

"I kwartał 2020 r. grupa kapitałowa Unibep zakończyła wynikiem w wysokości 3,3 mln zł (wzrost o 63% rok do roku), przy sprzedaży na poziomie porównywalnym z rokiem ubiegłym - ok. 347 mln zł (wzrost o 5% w porównaniu analogicznym okresem 2019 r). Są to wyniki zgodne z oczekiwaniami zarządu i wpisują się w zamierzenia na cały rok 2020" - napisał prezes Leszek Gołąbiecki w liście załączonym do raportu.

Zaznaczył, że w I kwartale 2020 r. branża budowlana nie odczuła znacząco pandemii koronawirusa, choć już w marcu pojawiły się pierwsze niepokojące sygnały o zahamowaniu na rynku zamówień.

"Dlatego wyniki I kwartału 2020 r. Grupy Unibep nie odbiegają znacząco od przewidywań zarządu spółki. Chcę podkreślić, że od początku marca, czyli od momentu, gdy w kraju oficjalnie pojawił się wirus, budowy grupy Unibep, zarówno w Polsce, jak i za granicą, a także nasza fabryka domów modułowych w Bielsku Podlaskim funkcjonowały i funkcjonują bez większych zaburzeń. Nie zidentyfikowaliśmy również istotnych zakłóceń we współpracy z podwykonawcami i dostawami materiałów" - dodał prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 5,26 mln zł wobec 5,37 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,66 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)