MK: Konsultacje rozporządzeń ws. prosumentów i spółdzielni energet. do 29 V

ISBNews
18.05.2020 12:33
A A A


Warszawa, 18.05.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Klimatu opublikowało projekty trzech rozporządzeń na temat przyłączania mikroinstalacji, zasad rozliczeń prosumentów i funkcjonowania spółdzielni energetycznych. Konsultacje publiczne potrwają do 29 maja, podał resort.

W skład pakietu wchodzą:

- projekt rozporządzenia ministra klimatu w sprawie wymagań technicznych, warunków przyłączenia oraz współpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym,

- projekt rozporządzenia ministra klimatu w sprawie dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz rozliczeń prosumentów energii odnawialnej,

- projekt rozporządzenia ministra klimatu w sprawie dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz rozliczeń spółdzielni energetycznych, podano w komunikacie.

"Celem pakietu jest wprowadzenie jasnych i przejrzystych zasad przyłączania i rozliczania energii w ramach mikroinstalacji prosumenckich, które wyeliminują rozbieżności w tym obszarze, a które wynikają z odmiennego podejścia poszczególnych przedsiębiorstw energetycznych" - czytamy dalej.

Jednym z kluczowych elementów regulacji jest przyjęcie wektorowej metody bilansowania, optymalnej z punktu widzenia prosumentów. Ministerstwo jest przekonane, że pewność i przewidywalność warunków funkcjonowania instalacji prosumenckich będzie dodatkowym stymulantem do rozwoju tego typu działalności.

"Analogiczne rozwiązania zastosowano w odniesieniu do spółdzielni energetycznych, dla których również przyjęto optymalne rozwiązania związane z bilansowaniem, dzięki czemu resort klimatu oczekuje, że spółdzielnie energetyczne staną się atrakcyjnym sposobem budowy lokalnej energetyki poprawiającej bezpieczeństwo energetyczne państwa" - podsumowano.

(ISBnews)