Fitch potwierdził ratingi BBB oraz A+(pol) Białegostoku, perspektywa stabilna

ISBNews
19.05.2020 15:04
A A A


Warszawa, 19.05.2020 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Białegostoku dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej (IDRs) na poziomie BBB, podała agencja. Fitch potwierdził również krajowy rating długoterminowy na poziomie A+(pol). Perspektywa ratingów jest stabilna.

"Potwierdzenie ratingów odzwierciedla opinię Fitch, że pogorszenie się wskaźnika spłaty zadłużenia Miasta będzie tylko przejściowe w latach 2020-2021 z uwagi na słabszą nadwyżkę operacyjną, a następnie poprawi się do wcześniejszego poziomu odpowiadającego ratingowi BBB. Samodzielny Profil Kredytowy Miasta (Standalone Credit Profile; SCP) jest oceniany na bbb" - czytamy w komunikacie.

Zdaniem agencji, najnowsze dane otrzymane od emitentów z sektora JST w Polsce nie wskazują na znaczące pogorszenie się ich sytuacji finansowej.

"Jednak zachodzące negatywne zmiany w ich dochodach i wydatkach mogą się pogłębiać w nadchodzących tygodniach i miesiącach z uwagi na spadek działalności gospodarczej oraz ograniczenia nakładane przez władze centralne, które mogą zostać zaostrzone, bądź wydłużony okres ich obowiązywania. Ratingi Fitch co do zasady zawierają założenia dotyczące uwarunkowań w przyszłości. Im dłuższy okres trwania pandemii, tym skutki wynikające z ograniczeń działalności gospodarczej będą miały bardziej negatywny wpływ na sytuację finansową JST. Fitch będzie monitorować zmiany zachodzące w sektorze i na bieżąco aktualizować założenia dotyczące scenariuszy bazowych i ratingowych emitentów na bazie uzyskiwanych danych ilościowych oraz jakościowych w zakresie spodziewanych wyników oraz głównych czynników ryzyka" - czytamy także.

(ISBnews)