Fitch potwierdził ratingi Gdańska na poziomie A-, perspektywa stabilna

ISBNews
19.05.2020 15:22
A A A


Warszawa, 19.05.2020 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Gdańska (IDR) dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie A-, podała agencja. Fitch potwierdził również długoterminowy rating krajowy na poziomie AAA(pol). Wszystkie ratingi mają perspektywę stabilną.

"Potwierdzenie ratingów odzwierciedla pogląd Fitch, że wyniki operacyjne oraz wskaźniki długu Gdańska w średnim okresie pozostaną zbieżne z tymi wśród podmiotów z ratingiem na poziomie A-, pomimo oczekiwanego pogorszenia koniunktury gospodarczej wywołanego pandemią koronawirusa oraz wcześniejszymi decyzjami władz centralnych w zakresie obniżenia pierwszego progu PIT i podwyżek płac nauczycieli. Fitch ocenia Samodzielny Profil Kredytowy miasta (Standalone Credit Profile; SCP) na poziomie a+" - czytamy w komunikacie.

Profil ryzyka Gdańska oceniany jest jako "średni", podobnie jak pozostałych miast ocenianych przez Fitch w Polsce. Stabilność dochodów Gdańska również oceniana jest jako "średnia".

"Zdolność Miasta do generowania dodatkowych dochodów w sytuacji pogorszenia się koniunktury gospodarczej oceniamy jako 'słabą' (tak jak w przypadku większości miast w Polsce ocenianych przez Fitch). Stawki podatków dochodowych oraz wysokość transferów bieżących z budżetu państwa są ustalane przez władze centralne. Gdańsk ma ograniczoną elastyczność w zakresie ustalania stawek podatków lokalnych (stanowiących średnio 18% dochodów operacyjnych w latach 2017-2019), gdyż górne limity stawek podatkowych są określane w regulacjach krajowych" - czytamy dalej.

(ISBnews)