VRG spodziewa się spadku przychodów r/r w 2020 r., celem pozytywna EBITDA

ISBNews
20.05.2020 08:36
A A A


Warszawa, 20.05.2020 (ISBnews) - Grupa VRG spodziewa się spadku przychodów w ujęciu rocznym w 2020 r., a w scenariuszu bazowym zakłada, że obniżone dynamiki sprzedaży po otwarciu sklepów stacjonarnych mogą trwać do końca sierpnia, co może przełożyć się na utratę około 20% rocznych przychodów podała spółka. Celem VRG będzie utrzymanie w 2020 r. pozytywnej EBITDA (pod MSR17).

"Grupa kapitałowa spodziewa się w roku bieżącym niższych przychodów w stosunku do roku poprzedniego i podejmuje aktywne działania, aby ich spodziewane zmniejszenie było jak najmniejsze. W scenariuszu bazowym zakładamy, iż obniżone dynamiki sprzedaży po otwarciu sklepów stacjonarnych mogą trwać do końca sierpnia, co może przełożyć się na utratę około 20% rocznych przychodów" - czytamy w raporcie kwartalnym.

Dane za pierwsze 18 dni maja pokazują spadki sprzedaży detalicznej na poziomie około 40% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (13 dni handlowych w roku 2020 a 14 w roku 2019), podkreśliła spółka.

"Celem zarządu będzie utrzymanie w 2020 pozytywnej EBITDA (pod MSR17), co powinno być osiągnięte poprzez maksymalizację działań sprzedażowych oraz serię działań redukujących koszty stałe, a także uzyskanie wsparcia państwa. Działania kosztowe ukierunkowane są przede wszystkim na koszty stałe w salonach: pracownicze i czynsze. W kwestii kosztów pracowniczych, oprócz maksymalnego wykorzystania zaległych i bieżących urlopów, ograniczane są premie sprzedażowe i bonusy w centrali, następuje także rezygnacja z umów zleceń" - czytamy dalej.

Na bazie ustawy tarczy antykryzysowej spółki z grupy skorzystały z regulacji przewidzianych w tej ustawie. Wymiar czasu pracy dla wszystkich pracowników spółek spełniających kryteria został ograniczony do 4/5 etatu a następnie wystąpiły one o dofinansowanie wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń pracowniczych za miesiące kwiecień, maj oraz czerwiec 2020 roku. Na dzień publikacji raportu stosowne wnioski zostały przez Fundusz rozpatrzone pozytywnie, a spółki z grupy otrzymały pierwszą transzę dofinansowania.

"W trosce o zdrowie pracowników, w jak największym możliwym stopniu wykorzystywana jest praca zdalna, która jest kontynuowana również w okresie po 4 maja, tj. dacie zniesienia części ograniczeń w handlu. Spodziewane oszczędności z tego tytułu w okresie drugiego kwartału 2020 roku to około 11 mln zł. Podjęliśmy również działania mające na celu obniżenie stawek czynszu nie tylko na okres zamknięcia centrów handlowych, ale również oczekiwanego przez nas słabszego ruchu w centrach handlowych, po ich uruchomieniu" - napisano także w raporcie.

Jednym z zasadniczych celów na rok 2020, który jest ściśle powiązany z bieżącymi działaniami dotyczącymi zabezpieczenia płynności finansowej grupy, będzie poprawa efektywności wykorzystania kapitału obrotowego, którą VRG zamierza osiągnąć poprzez spadek poziomu zapasów rok do roku, zmianę struktury finansowania zakupów, podkreślono również.

"Poszerzono współpracę z dostawcami oferującymi dłuższe terminy płatności, natomiast same zamówienia kolekcji Wiosna/Lato oraz Jesień/Zima zostały znacząco zredukowane (sezon Jesień/Zima 2020 o około 30% w stosunku do wartości zamówienia z roku 2019). Zrealizowanie z sukcesem wymienionych powyżej działań, umożliwi utrzymanie poziomu długu netto w grupie kapitałowej na zbliżonym poziomie do roku 2019" - podsumowano w raporcie.

VRG S.A. specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Od 2000 r. podstawą strategii spółki jest koncentracja wokół funkcji "operatora" marek, projektanta odzieży i dystrybutora na rynku detalicznym.

(ISBnews)