MI zatwierdziło program inwestycji dla zadań drogowych o wartości ok. 500 mln zł

ISBNews
20.05.2020 09:47
A A A


Warszawa, 20.05.2020 (ISBnews) - Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zatwierdził do realizacji 9 programów inwestycji dla zadań drogowych, których łączny koszt to niemal 500 mln zł, podał resort. Są one związane z rozbudową odcinków dróg i wzmocnieniem ich nawierzchni do przenoszenia obciążeń o nacisku 11,5 t/oś, poprawą odwodnienia, poprawą bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez przebudowę skrzyżowań, budowę chodników i sygnalizacji świetlnej, poprawę oświetlenia przejść dla pieszych oraz zabezpieczeniem przed nadmiernym hałasem komunikacyjnym.

Zadania te będą realizowane w województwach: dolnośląskim, mazowieckim, lubuskim, zachodniopomorskim, świętokrzyskim, śląskim i warmińsko-mazurskim, podano.

Województwo dolnośląskie
  • Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż AOW A8 dla posesji przy ul. Melioranckiej 52 we Wrocławiu


Zadanie obejmuje budowę ekranu akustycznego o długości 485 m i wysokości 7 m, w celu ograniczenia oddziaływania akustycznego autostrady A8 w rejonie posesji zlokalizowanych przy ul. Melioranckiej we Wrocławiu.

Realizacja: 2020 r.
  • Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż AOW A8 dla posesji przy ul. Żernickiej 152 i 154 we Wrocławiu


Zadanie obejmuje budowę ekranu akustycznego o łącznej długości ok. 750 m i wysokości 6 m w celu ograniczenia oddziaływania akustycznego A8 w rejonie posesji zlokalizowanych we Wrocławiu przy ul. Żernickiej.

Realizacja: lata 2020-2021.

Województwo mazowieckie
  • Budowa ekranów akustycznych w ciągu DK 61 na odcinku od ul. Głównej w m. Stasi Las do skrzyżowania z ul. Karolińską w Serocku


Zadanie przewiduje budowę ekranów akustycznych o łącznej długości 90 m po lewej stronie drogi krajowej nr 61.

Realizacja: 2021 r.
  • Rozbudowa DK 79 na odc. Magnuszew - Ryczywół


Zadanie obejmuje podniesienie nośności nawierzchni DK79 do 11,5 t/oś. W ramach inwestycji zaplanowano przebudowę skrzyżowań, budowę/przebudowę zatok autobusowych, chodników, ciągów pieszo-rowerowych, budowę dróg do obsługi terenów przyległych, systemu odwodnienia oraz oznakowania i urządzeń BRD.

Realizacja: lata 2023-2025.

Województwo lubelskie
  • Rozbudowa DK 27 na odc. Żary - Nowogród Bobrzański


Zadanie obejmuje podniesienie nośności nawierzchni DK27 do 11,5 t/oś oraz budowę obwodnicy m. Bieniów. W ramach zadania wykonana zostanie również m.in. przebudowa skrzyżowań, rozbudowa zatok autobusowych, budowa wiaduktu, kanału technologicznego oraz ścieżki rowerowej.

Realizacja: lata 2024-2029.

Województwo zachodniopomorskie
  •  Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi krajowej nr 22 w m. Strączno


Zadanie obejmuje  budowę kanalizacji deszczowej w ciągu drogi krajowej nr 22 na odcinku 1,05 km.

Realizacja: 2020 r.

Województwo świętokrzyskie
  • Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Ożarów - Sobótka


Zadanie obejmuje podniesienie nośności nawierzchni DK79 do 11,5 t/oś, dobudowę opasek zewnętrznych 2x0,5 m, przebudowę przepustów pod drogą główną, przebudowę zatok i chodników, uzupełnienie brakujących chodników, przebudowę skrzyżowania z drogą kolejową (wiadukt).

Realizacja: lata 2023-2025.

Województwo śląskie
  • Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż DK1 w Pszczynie w rejonie ul. Żeglarskiej


Zadanie obejmuje budowę ekranów akustycznych o długości około 700 m i wysokości około 5,5 m oraz przebudowę ul. Żeglarskiej o długości około 500 m.

Realizacja: lata 2020-2021.

Województwo warmińsko-mazurskie
  • Rozbudowa drogi krajowej nr 15 w miejscowości Rożental


Zadanie obejmuje podniesienie nośności nawierzchni DK15 do 11,5 t/oś, przebudowę skrzyżowania na rondo w km 346+300, likwidację skrzyżowania z drogą powiatową nr 1214N, budowę korpusu drogowego o przekroju jednojezdniowym 1x2, odtworzenie istniejących zatok autobusowych w innej lokalizacji wraz z peronami i dojściami oraz budowę chodników, przejść dla pieszych, oświetlenia drogowego przeznaczonego dla przejść dla pieszych.

Realizacja: lata 2022-2023.

(ISBNews)