MF: Zadłużenie SP wzrosło o 3,9% m/m do 1036,44,4 mld zł w marcu

ISBNews
20.05.2020 15:33
A A A


Warszawa, 20.05.2020 (ISBnews) - Zadłużenie Skarbu Państwa (SP) na koniec marca 2020 r. wzrosło o 3,9% m/m i wyniosło 1 036,44 mln zł, podało Ministerstwo Finansów (MF), prezentując ostateczne dane. Od początku roku zwiększyło się o 6,5%.

"Wzrost zadłużenia w marcu 2020 r. był głównie wypadkową:

* ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-2,3 mld zł), przy deficycie budżetu państwa w wysokości 6 mld zł oraz pomniejszających potrzeby saldach depozytów JSFP i depozytów sądowych (-5,6 mld zł) oraz zarządzania środkami europejskimi (-2,4 mld zł),

* zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+18,6 mld zł),

* różnic kursowych (+13,8 mld zł) - osłabienia PLN wobec EUR o 5%, wobec USD o 5,6%, wobec CHF o 5,6% oraz wobec JPY o 5,8%,

* pożyczki FS (+10 mld zł) wobec FRD (w ramach sektora finansów publicznych)" - czytamy w komunikacie.

Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w marcu 2020 r. wzrosło o 25,5 mld zł, co było głównie wynikiem salda emisji skarbowych papierów wartościowych (SPW; +16,4 mld zł), w tym przede wszystkim rynkowych SPW.

"Wzrost zadłużenia od początku 2020 r. był głównie wypadkową:

* ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-6,8 mld zł), przy deficycie budżetu państwa 9,4 mld zł oraz saldach zarządzania środkami europejskimi (-10 mld zł) oraz depozytów JSFP i depozytów sądowych (-5,8 mld zł),

* zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+39,8 mld zł),

* obligacji przekazanych na podstawie innych ustaw niż ustawa budżetowa (+2,6 mld zł),

* różnic kursowych (19,4 mld zł) - osłabienia PLN wobec EUR o 6,9%, wobec USD o 9,2%, wobec CHF o 9,7% oraz wobec JPY o 9,3%" - czytamy dalej.

Krajowe zadłużenie - według kryterium miejsca emisji - wyniosło na koniec marca br. 753,74 mld zł i wzrosło o 3,5% m/m (i o 6,5% od początku roku).

Zadłużenie zagraniczne wyniosło 282,7 mld zł i wzrosło o 5% m/m (i o 10% od początku roku).

"W marcu 2020 r. zadłużenie w walutach obcych wzrosło o 13,6 mld zł, co było wynikiem: ujemnego salda emisji długu, różnic kursowych (+13,8 mld zł)" - czytamy także.

(ISBnews)