IMS miał 9,4 mln zł zysku netto, 17,98 mln zł zysku EBITDA w 2019 r.

ISBNews
20.05.2020 18:11
A A A


Warszawa, 20.05.2020 (ISBnews) - IMS odnotował 9,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 9,29 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 11,87 mln zł wobec 12,07 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 17,98 mln zł wobec 16,55 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 58,97 mln zł w 2020 r. wobec 52,7 mln zł rok wcześniej.

"Skonsolidowane przychody Grupy wzrosły w 2019 roku o 12% do poziomu 59 mln zł, EBITDA o 9% do wartości 18 mln zł, a zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wzrósł o 1% i osiągnął wartość 9,4 mln zł. W roku 2019 na szeroką skalę realizowaliśmy inwestycje - budowę własnych bibliotek muzycznych, development urządzenia do aromamarketingu, wzrost zatrudnienia w działach sprzedażowych oraz wielorakie działania komunikacyjno - marketingowe. Na te dwie pierwsze wydatkowaliśmy łącznie w 2019 roku 1,2 mln zł; na dwie ostatnie, gdzie wydatki bezpośrednio obciążyły rachunek wyników - aż o 1,3 mln zł więcej niż w roku 2018" - napisał prezes Michał Kornacki w liście do akcjonariuszy. 

Dodał, że prowadzenie w szerokim zakresie inwestycji nie przeszkodziło w osiągnięciu ambitnych celów sprzedażowych.

"Rok 2019 był dla nas rekordowy, jeśli chodzi o liczbę organicznie pozyskanych lokalizacji abonamentowych. Grupa IMS zwiększyła stan posiadanych lokalizacji abonamentowych o 2 463 sztuki. To jednocześnie pierwszy rok w historii, w którym wzrost organiczny abonamentów przekroczył poziom 2 000 sztuk. Rekordowe były także przychody ze sprzedaży usług reklamowych, których poziom zbliżył się do wartości 20 mln zł" - czytamy dalej. 

"Jesteśmy zadowoleni z dokonanej w październiku 2018 roku akwizycji APR Sp. z o.o. Spółka ta w 2019 roku odnotowała w stosunku do roku 2018 wzrost sprzedaży o 52% (do wartości 5 mln zł), wzrost EBITDA o 137% (do wartości 1,26 mln zł) oraz wzrost zysku netto o 538% (do wartości 0,92 mln zł)" - podkreślił także prezes. 

Prezes zwrócił uwagę, że koniec pierwszego kwartału 2020 roku to czas, kiedy kraj i większość państw na świecie ogarnęła pandemia koronawirusa i związane z nią restrykcje dotyczące zamrożenia bądź ograniczenia działalności różnych sektorów gospodarki.

"Te wydarzenia pozostają nie bez wpływu na sytuację finansową i wyniki osiągane przez grupę IMS w 2020 r. Podjęliśmy szereg działań zmierzających do zapewnienia dalszego funkcjonowania naszej organizacji i możliwie sprawnego powrotu do wcześniej osiąganych wyników w przyszłości. Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi klientami i partnerami biznesowymi, aby zapewnić spółkom Grupy IMS ciągłość współpracy zarówno ze strony sprzedażowej, jak i zakupowej. Korzystamy z różnych narzędzi pomocowych oferowanych w ramach tzw. tarcz antykryzysowych, czego przykładem jest pozyskanie w maju br. przez cztery spółki Grupy IMS blisko 4 mln zł w ramach tzw. tarczy finansowej PFR. Wierzymy, że przy naszych zasobach, wiedzy i doświadczeniu, wyjdziemy z tego kryzysu jeszcze silniejsi i bardziej zmotywowani do osiągania ponadprzeciętnych celów" - dodał Kornacki. 

Grupa kapitałowa IMS jest dostawcą wyspecjalizowanych usług z zakresu marketingu sensorycznego w miejscu sprzedaży. Działania grupy skupiają się w trzech głównych obszarach marketingu sensorycznego: audiomarketingu (przygotowanie i emisja formatów muzycznych oraz produkcja i emisja reklam dźwiękowych), video marketingu (produkcja i emisja przekazów reklamowych na ekranach plazmowych) oraz aromamarketingu (dobór i dystrybucja kompozycji zapachowych). Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2014 r. (początkowo jako Internet Media Services).

(ISBnews)