PKP Cargo: Nakłady inwestycyjne powinny być poniżej 0,8x EBITDA w 2020 r.

ISBNews
21.05.2020 12:48
A A A


Warszawa, 21.05.2020 (ISBnews) - PKP Cargo chce w tym roku kierować się regułą, zgodnie z którą nakłady inwestycyjne nie będą przekraczać 0,8x EBITDA, poinformował prezes Czesław Warsewicz.

"Naszym filarem, którym kieruje się zarząd jest, że wielkość inwestycji nie może być większa od EBITDA. Naszym celem jest, by to nie było więcej niż 0,8 w perspektywie roku, ale żeby w perspektywach kwartału też zbliżać się do tego poziomu. Oczywiście, często tak jest, że w pierwszych miesiącach nie da się dostosować, ale chcemy, by ta wielkość była zachowana. To reguła, której chcemy się trzymać w tym toku" - powiedział Warsewicz podczas wideokonferencji.

Grupa w I kwartale 2020 r. poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 216,5 mln zł, tj. mniej o 23,3% r/ r. Największa część nakładów inwestycyjnych w I kwartale 2020 r. w grupie została przeznaczona na realizację zadań inwestycyjnych związanych z taborem, głównie na naprawy okresowe (P4 i P5) i przeglądy okresowe (P3) taboru, modernizację lokomotyw i wagonów oraz zakup lokomotyw - łącznie 163,2 mln zł (tj. 75,4% nakładów inwestycyjnych). Ponadto poniesiono również nakłady na informatyzację, tj. zakup sprzętu komputerowego i aktywów niematerialnych (oprogramowania) na poziomie 3,9 mln zł, na budownictwo inwestycyjne na poziomie 9,3 mln zł, na zakupy pozostałych maszyn, urządzeń oraz pozostałego wyposażenia warsztatowego i biurowego na poziomie 4,8 mln zł oraz praw do użytkowania aktywów na poziomie 35,3 mln zł, w tym w obszarze nieruchomości na poziomie 20,5 mln zł, w obszarze taboru na poziomie 14,2 mln zł oraz w pozostałych obszarach na poziomie 0,6 mln zł.

Skonsolidowana EBITDA za I kw. 2020 r. wyniosła 90 mln zł wobec 258,5 mln zł rok wcześniej.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej. W 2019 r. miała 4,78 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)