GUS: Sprzedaż detaliczna (ceny stałe) spadła o 22,9% r/r w kwietniu

ISBNews
22.05.2020 10:00
A A A


Warszawa, 22.05.2020 (ISBnews) - Sprzedaż detaliczna (w cenach stałych) spadła o 22,9% r/r w kwietniu 2020 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 12,3%.

"Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym sprzedaż detaliczna w cenach stałych w kwietniu 2020 r. była o 14,4% niższa w porównaniu z marcem 2020 r." - podał GUS. 

Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących w kwietniu była niższa niż przed rokiem o 22,6% i spadła o 13,1% m/m, podano także w komunikacie. 

"Na spadek sprzedaży detalicznej w kwietniu br. znaczny wpływ miały ograniczenia wprowadzone w związku z COVID-19. W kwietniu 2020 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. sprzedaż detaliczna (w cenach stałych) spadła we wszystkich prezentowanych grupach.
Wśród grup o znaczącym udziale w sprzedaży detalicznej 'ogółem' znaczne zmniejszenie sprzedaży wykazały podmioty handlujące pojazdami samochodowymi, motocyklami, częściami (o 54,4%) oraz paliwami stałymi, ciekłymi i gazowymi (o 32,9%). Niższą sprzedaż zaobserwowano także w grupie 'pozostałe' (o 25,2%), jak również w jednostkach sprzedających żywność, napoje i wyroby tytoniowe (o 14,9%). Spośród grup o mniejszym udziale w sprzedaży detalicznej 'ogółem' największy spadek sprzedaży odnotowano w grupie ?tekstylia, odzież,
obuwie" (o 63,4%)" - czytamy w komunikacie.

Konsensus rynkowy przewidywał 19% spadku r/r w cenach stałych.

Poniżej dane o zmianach sprzedaży detalicznej w kwietniu w ujęciu rocznym (ceny stałe)
Wyszczególnienie % r/r
Ogółem -22,9
  w tym:  
Pojazdy samochodowe, motocykle, części -54,4
Paliwa stałe, ciekłe i gazowe -32,9
Żywność, napoje i wyroby tytoniowe -14,9
Pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach *
Farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny -16
Tekstylia, odzież, obuwie -63,4
Meble, RTV, AGD -16,9
Prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach -28,2
Pozostałe -25,2


* - brak informacji lub konieczność zachowania tajemnicy statystycznej.

(ISBnews)