ZUE: Niektóre rozwiązania z czasu pandemii mogłyby zostać na rynku na stałe

ISBNews
28.05.2020 10:00
A A A


Warszawa, 28.05.2020 (ISBnews) - ZUE pozytywnie ocenia współpracę ze swoim głównym zamawiającym - PKP Polskimi Liniami Kolejowym - w czasie pandemii koronawirusa i liczy na to, że niektóre z wprowadzonych rozwiązań - np. fakturowanie prac co dwa tygodnie bez limitów minimalnych, czy cykliczne wideokonferencje o sytuacji na kontraktach z zarządem PLK - zostaną przyjęte na stałe, poinformował prezes Wiesław Nowak.

"Działania zarządu PKP PLK oceniamy bardzo wysoko. Był w stałym kontakcie i porozumieniu z wykonawcami, odbywały się cotygodniowe wideokonferencje z zarządem PLK, a także z udziałem Ministerstwa Infrastruktury i GDDKiA. Już od początku pandemii PLK podjęły szereg działań, by prace na kontaktach utrzymać. Na przykład przeorganizowano odbiory robót, by odbywały się z udziałem mniejszej liczby osób, część obiorów - - np. odbiory aplikacji systemu sterowania ruchem - odbywały się zdalnie.  Przyspieszono też np. obieg dokumentacji rozliczeniowej" - powiedział Nowak w rozmowie z ISBnews.

"Płatności są realizowane bez zakłóceń, terminowo. Co ważne dla płynności, możemy fakturować wykonane prace co dwa tygodnie (a nie jak dotychczas - co miesiąc). To jest dobre rozwiązanie i dobrze by było je zostawić na dłużej, podobnie jak inne wyżej wymienione" - dodał prezes ZUE.

Wskazał też, że - paradoksalnie - pandemia rozwiązała szereg typowych dla rynku trudności, dzięki zaangażowaniu Ministerstwa Infrastruktury, które "udrożniało" na bieżąco kontakty z urzędami, które w związku z pandemią ograniczyły swoją aktywność.

"Deklaracje rządu wskazują, że nie zabraknie środków na inwestycje infrastrukturalne i mamy nadzieję, że tak będzie. To co możemy sami ocenić,  patrząc na to, co się dzieje na rynku - Krajowy Program Kolejowy jest realizowany i planowane wcześniej przetargi są ogłaszane. PLK działają zgodnie z harmonogramem, przekazanym rynkowi" - kontynuował Nowak.

Zauważył jednak, że na razie PKP PLK nie skierowały na rynek zewnętrznych wykonawców żadnych prac w ramach Programu Utrzymaniowego i nie mają oni na obecną chwilę żadnych informacji na temat terminów i skali ewentualnych przetargów.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ZUE wyniosły 996 mln zł w 2019 r.

Tomasz Chaberko

(ISBnews)