Monnari miało 7,5 mln zł straty netto, 6,44 mln zł straty EBIT w I kw. 2020 r.

ISBNews
02.06.2020 08:36
A A A


Warszawa, 02.06.2020 (ISBnews) - Monnari Trade odnotowało 7,5 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 1,73 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 6,44 mln zł wobec 2,17 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 53,78 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 58,28 mln zł rok wcześniej.

"Grupa kapitałowa Monnari wygenerowała w I kw. 2020 r. obroty na poziomie 53 776 tys. zł, co oznacza spadek o 7,7%, wobec I kw. ub.r. Na tym wyniku zaważyły wydarzenia opisane powyżej, które miały miejsce w ostatnich dwóch tygodniach marca. W tym miesiącu sprzedaż spadła o 67% r/r. Dodatkowo I kw. tradycyjnie należy do okresów wyprzedażowych, co wpływa negatywnie na realizowaną marżę, która wyniosła 51,5%. Podniesienie minimalnej płacy oraz stosunkowo wysokie poziomy kursów EUR i USD w omawianym okresie miały wpływ na wzrost kosztów ogólnych zarządu oraz kosztów sprzedaży o 4% w stosunku do 1 kw. 2019 r.. W efekcie grupa kapitałowa odnotowała spadek wyniku operacyjnego do kwoty (-) 6 422 tys. zł vs. (-) 2 168 tys. zł w I kwartale 2019 r." - czytamy w raporcie finansowym.

Według spółki wyższe niż przed rokiem koszty finansowe wynikają przede wszystkim z istotnych różnic kursowych od zobowiązań leasingowych związanych z MSSF 16 - koszty 1,7 mln zł w 1 kw. 2020 vs. 0,1 mln zł w 2019 r.

"Wynik netto zamknął się stratą w wysokości 7 599 tys. zł w porównaniu do 2 065 tys. zł, co oznacza pogłębienie straty o 268%. Zobowiązania z tytułu leasingu związane z MSSF 16 wynoszą 32,6 mln zł, z tego zobowiązania krótkoterminowe to kwota 14,8 mln zł. Zaprezentowane dane grupy kapitałowej za I kw. b.r. są już odbiciem pierwszych tygodni restrykcji dotyczących przemieszczania się oraz zakazu handlu w obiektach powyżej 2000 m2. Jednocześnie okres I kwartału w branży odzieżowej tradycyjnie jest okresem poświątecznych wyprzedaży, co związane jest ze znacznymi promocjami i pogorszeniem się rentowności sprzedaży" - czytamy także. 

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2020 r. wyniosła 0,94 mln zł wobec 1,17 mln zł straty rok wcześniej.

Monnari Trade to spółka odzieżowa istniejąca od 2000 r. Na GPW jest notowana od 2006 r.

(ISBnews)