Echo wyemitowało obligacje na kwotę 150 mln zł w ramach programu

ISBNews
02.06.2020 09:22
A A A


Warszawa, 02.06.2020 (ISBnews) - Echo Investment, w ramach programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 1 mld zł wyemitowało    obligacje na łączną kwotę 150 mln zł, podała spółka.

"Wartość nominalna oraz cena emisyjna jednej obligacji wynosi 10 000 zł. Obligacje zostaną wyemitowane na okres kończący się w dacie 31 maja 2024 roku. Oprocentowanie obligacji ustalone zostało w oparciu o zmienną stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę dla inwestorów. Odsetki wypłacone będą w okresach półrocznych. Wykup obligacji w dniu wykupu nastąpi po wartości nominalnej obligacji. Wyemitowane obligacje nie są zabezpieczone. Obligacje będą podlegały wprowadzeniu do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A." - czytamy w komunikacie.

Dodatkowo spółka nabyła w celu umorzenia obligacje własne:
a. 1 005 sztuk obligacji własnych o wartości nominalnej 10 000 zł każda,
b. 9 340 sztuk obligacji własnych o wartości nominalnej 10 000 zł każda,
c. 349 sztuk obligacji własnych o wartości nominalnej 10 000 zł każda, podano także.

Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW. W 2019 r. miała 880,13 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)