Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 2,9% w kwietniu

ISBNews
03.06.2020 11:02
A A A


Warszawa, 03.06.2020 (ISBnews) - Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 2,9% w kwietniu 2020 r. - wobec 2,9% w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W kwietniu 2019 r. wynosiła 3,4%. 

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 503 tys. w marcu wobec 495 tys. miesiąc wcześniej.

W całej UE stopa bezrobocia w tym ujęciu wyniosła w kwietniu 6,6%. 

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec kwietnia br. 5,8%. 

(ISBnews)