Senat odrzucił nowelizację ws. użycia technologii do poboru opłat drogowych

ISBNews
04.06.2020 08:36
A A A


Warszawa, 04.06.2020 (ISBnews) - Senat odrzucił nowelizację ustawy o drogach, zakładającą opracowanie nowego systemu do poboru opłaty elektronicznej i opłaty za autostrady z wykorzystaniem technologii pozycjonowania satelitarnego i transmisji danych. Za wnioskiem senackiej Komisji Infrastruktury o odrzucenie tej ustawy opowiedziało się 53 senatorów, 43 było przeciwnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Projekt nowelizacji stanowił przedłożenie poselskie (grupy posłów PiS). Jak argumentowali inicjatorzy nowelizacji, jej celem miało być uproszczenie uiszczania opłat elektronicznych za przejazd autostradami i drogami płatnymi.

Projektowany system dotyczyłby przejazdów po płatnych odcinkach dróg (obecnie niespełna 4 tys. km) i pojazdów, które będą podlegały obowiązkowi opłaty. Po opuszczeniu odcinka autostrady czy drogi płatnej - dane pojazdu nie byłyby przetwarzane.

Przy budowie i tworzeniu tego systemu miałyby zostać wykorzystać już funkcjonujące rozwiązania monitorowania drogowego przewodu towarów SENT, który został przygotowany i wdrożony przez Krajową Administrację Skarbową (KAS).

Nowelizacja zakłada powierzenie poboru opłat szefowi KAS. Wpływy do Krajowego Funduszu Drogowego z opłat elektronicznych za przejazd autostradami w roku 2019 wyniosły blisko 2 mld zł.

Termin wejścia w życie nowych przepisów został określony w nowelizacji na 1 lipca 2020 roku. Uruchomienie nowych rozwiązań opartych o GPS i rozwiązania geolokalizacyjne planowane miałoby się odbyć w I kwartale 2021 roku.

Administratorem danych, zebranych w systemie, miałby być szef KAS. Dane miałyby dotyczyć wyłącznie przejazdu po drogach płatnych, a ich zakres byłby taki jak dotychczas. Szef KAS miałby obowiązek co trzymiesięcznego przeglądu danych. Jeżeli kierowca lub przedsiębiorca nie korzystałby z systemu, po 12 miesiącach jego dane zostałyby automatycznie usunięte, a dane geolokalizacyjne - po sześciu miesiącach.

Uruchomienie systemu poboru opłaty przez KAS zostałoby podane w obwieszczeniu MF, podobnie jak informacja o zmianie technologii.

Teraz nowelizacja ponownie trafi do Sejmu.

(ISBnews)