Zakaz lotów międzynarodowych został przedłużony do 16 czerwca

ISBNews
08.06.2020 08:18
A A A


Warszawa, 08.06.2020 (ISBnews) - Rząd przedłużył zakazy korzystania z lotnisk w międzynarodowym ruchu lotniczym do 16 czerwca, wynika z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakazów w ruchu lotniczym.

Zakaz dotyczy lądowania samolotów pasażerskich w międzynarodowym ruchu lotniczym na lotniskach i lądowiskach, wpisanych do rejestrów bądź ewidencji.

Wyjątek stanowią:

- loty, którymi przewożone osoby, powracające do kraju samolotami wyczarterowanymi
  • przed 15 marca 2020r. na zlecenie organizatora turystyki lub podmiotu działającego na jego zlecenie bądź na zlecenie
  • na zlecenie Prezesa Rady Ministrów
  • na zlecenie osoby fizycznej lub osoby prawnej, posiadającymi do 15 miejsc pasażerskich


- o których mowa wart.76 ust.1 ustawy z 3 lipca 2002 r. prawo lotnicze (w celu zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych lub ich usunięcia oraz ratowania życia lub zdrowia ludzkiego, w przypadkach ochrony granic, zapewnienia bezpieczeństwa państwa, przewozu w oficjalnej misji głów państw i szefów rządów)

- lotów czarterowych, realizowanych przez obcych przewoźników lotniczych na zlecenie państw obcych w celu powrotu ich obywateli.

 (ISBnews)