Pragma Inkaso miała 11,32 mln zł straty netto, 7,07 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

ISBNews
08.06.2020 08:39
A A A


Warszawa, 08.06.2020 (ISBnews) - Pragma Inkaso odnotowała 11,32 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 0,46 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"W 2019 r. grupa odnotowała stratę netto w wysokości 11,3 mln zł, co jest efektem jednorazowych zdarzeń odnotowanych w Pragma Inkaso już w 2020 r. (sprzedaż portfeli wierzytelności w funduszach obsługiwanych przez Pragma Inkaso, zawiązanie rezerw na zobowiązania gwarancyjne wobec inwestorów w Bonus2 i Bonus3), a których niekorzystne skutki ekonomiczne zostały już uwzględnione w niniejszym sprawozdaniu" - czytamy w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 7,07 mln zł wobec 9,34 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 38,5 mln zł w 2019 r. wobec 44,5 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto z działalności kontynuowanej w 2019 r. wyniosła 17,26 mln zł wobec 2,41 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Pragma Inkaso działa w branży zarządzania należnościami w segmencie business to business. W jej skład wchodzą: Pragma Inkaso, Pragma Faktoring, Pragma Inwestycje oraz Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty NFS. Fundusz sekurytyzacyjny Pragma 1 nabywa portfele bankowe o charakterze biznesowym, w tym również zabezpieczone hipotecznie.

(ISBnews)