KE: Udział kąpielisk z doskonałą jakością wody w Polsce to zaledwie 21,6% w ub.r

ISBNews
08.06.2020 17:11
A A A


Warszawa, 08.06.2020 (ISBnews) - W minionym sezonie powstało w Polsce 130 nowych kąpielisk na 306 w całej Unii Europejskiej. Ogółem Polska ma 606 kąpielisk, z czego 130 doskonałej jakości. W większości polskich kąpielisk (419) nie dokonano jednak klasyfikacji jakości wody, dlatego w ogólnym zestawieniu udział kąpielisk z doskonałą jakością wody stanowił w Polsce jedynie 21,6% w 2019 r., wynika z raportu Komisji Europejskiej (KE) i Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) "Jakość wody w europejskich kąpieliskach w 2019 roku".

Raportem objęto ponad 22,2 tys. kąpielisk w Unii Europejskiej oraz Albanii i Szwajcarii. Aż 84,6% z nich posiadało wodę doskonałej jakości. Prym w tym zakresie wiodły: Cypr, Austria, Malta, Grecja i Chorwacja (95% kąpielisk w tych krajach uzyskało najwyższe oceny). Ponadto w Grecji, na Łotwie, Litwie, w Luksemburgu, Rumunii i Słowenii wszystkie oceniane kąpieliska były co najmniej dobrze.

KE podała, że latem 2019 r. rozpoczęto użytkowanie 306 nowych miejsc do kąpieli. 60% z nich jest położonych nad rzekami i jeziorami, gdzie kontrola jakości wody jest znacznie utrudniona. Jakość nowych miejsc do kąpieli jest określana tylko wtedy, gdy dostępna jest wystarczająca liczba próbek wody. Może się to zdarzyć już w pierwszym roku, jeśli częstotliwość monitorowania jest wystarczająco wysoka.

Największa liczba nowo otwartych kąpielisk w 2019 r. znajduje się w Polsce (130, z czego 101 znajduje się w głębi lądu), podaje raport.

"Ogółem Polska ma 606 kąpielisk, z czego 130 doskonałej jakości" ? podkreśla.

Jednak aż 419 nie jest sklasyfikowanych pod względem jakości. Są to albo nowe kąpieliska, albo nie mają wystarczającej liczby próbek z innych powodów. Dlatego w ogólnym zestawieniu udział kąpielisk z doskonałą jakością wody stanowił w roku ubiegłym w Polsce jedynie 21,6%.

Raport sporządzono na podstawie danych, dotyczących próbek wody, pobieranych przez przedstawicieli władz lokalnych i krajowych i analizowanych pod kątem m.in. zanieczyszczenia ściekami i pochodnymi hodowli zwierząt. Na podstawie poziomu wykrytych bakterii jakość wody była klasyfikowana jako ?doskonała", ?dobra", ?dostateczna" lub ?niedostateczna".

Co najmniej ?dostateczną" uzyskało w roku ubiegłym 95% kąpielisk (niewielki spadek w stosunku do stanu z 2018 r., kiedy 95,4% kąpielisk osiągnęło taką ocenę).

W raporcie stwierdzono również, że jakość kąpielisk nadmorskich jest lepsza niż tych położonych w głębi lądu.

Obowiązek monitorowania wody w kąpieliskach został nałożony przez unijną dyrektywę dotyczącą wody w kąpieliskach. W roku ubiegłym niedostateczną jakość wody odnotowano w 1,3% kąpielisk, objętych raportem.

W sześciu krajach europejskich 3% lub więcej kąpielisk było złej jakości: Albania (siedem kąpielisk - 5,9% kąpielisk w tym kraju), Estonia (trzy kąpieliska - 5,6%), Węgry (10 kąpielisk - 3,9%), Irlandia (pięć - 3,4%), Holandia (24 lub 3,3%) i Słowacja (jedno kąpielisko).

(ISBnews)