Bank Światowy: PKB Polski spadnie o 4,2% w 2020, po czym wzrośnie o 2,8% w 2021

ISBNews
08.06.2020 17:00
A A A


Warszawa, 08.06.2020 (ISBnews) - Bank Światowy obniżył prognozę dynamiki PKB w Polsce w 2020 r. o 7,8 pkt proc. i spodziewa się spowolnienia polskiej gospodarki o 4,2%, wynika z czerwcowego raportu "Global Economic Prospects" przygotowanego przez Bank Światowy. W 2021 r. polskie PKB wzrośnie - według prognozy banku - o 2,8%.

W podziale na grupy krajów, Polska znalazła się w grupie krajów klasyfikowanych jako EMDE - "Emerging market and developing economies". Według Banku Światowego, gospodarki rozwijające się i rozwinięte w 2020 r. zanotują łączny spadek PKB o 2,5% oraz wzrost o 4,6% w 2021 r.

Dla Polski Bank Światowy przewiduje spadek PKB w bieżącym roku o 4,2% i wzrost o 2,8% za rok przyszły. Względem prognoz Banku Światowego ze stycznia tego roku oznacza to obniżenie dynamiki PKB na 2020 r. o 7,8 pkt. proc., a na 2021 r. - o 0,5 pkt proc.

Autorzy raportu zwracają uwagę, że Polska - podobnie jak Bułgaria, Węgry, Rumunia i Turcja - doświadczyła dużego spadku eksportu do eurolandu. Jednocześnie podkreślają, że Polska znalazła się w gronie tych krajów, których rządy ogłosiły pakiety stymulujące gospodarki, a banki centralne wprowadziły cięcia stóp procentowych.

"Ogłoszone przez rządy pakiety pomocowe odpowiadają średnio za 5,4% PKB krajów EMDE, ale w niektórych przypadkach (Indie, Malezja, Polska, Katar, RPA, Tajlandia) wynoszą co najmniej 10% PKB. [?] W Polsce pakiet gospodarczy na poziomie ok. 12% PKB zostanie skierowany na pobudzenie sektora opieki zdrowotnej, pokrycie zwiększonych wydatków na ochronę socjalną, wsparcie wynagrodzeń oraz zapewnienie gwarancji na pożyczki i kredyty" - napisano w raporcie.

"W Polsce bank centralny również uruchomił program skupu aktywów tak, jak zrobiły to banki na Węgrzech i w Turcji. Około 80% gospodarek w regionie wprowadziło środki makroostrożnościowe, aby wspierać aktywność gospodarczą" - dodano.

Polska została wspomniana w raporcie również w kontekście wyraźnego spadku wskaźnika PMI w okresie od stycznia do kwietnia.

(ISBnews)