GUS: Inflacja wyniosła 2,9% r/r w maju; konsensus: 2,9% r/r

ISBNews
15.06.2020 10:00
A A A


Warszawa, 15.06.2020 (ISBnews) - Inflacja konsumencka wyniosła 2,9% w ujęciu rocznym w maju 2020 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych spadły o 0,2% w maju, podał też GUS. 

"W maju br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały niższe ceny w zakresie transportu (o 4,5%), które obniżyły ten wskaźnik o 0,39 pkt proc. Wyższe ceny w zakresie zdrowia (o 1,6%) oraz żywności (o 0,1%) podwyższyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,09 pkt proc. i 0,03 pkt proc. W porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wyższe ceny żywności (o 6,5%) oraz w zakresie mieszkania (o 5,8%) podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 1,50 pkt proc. i 1,40 pkt proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 12,8%) oraz odzieży i obuwia (o 4,2%) obniżyły wskaźnik odpowiednio o 1,29 pkt proc. i 0,21 pkt proc" - czytamy w komunikacie.

Poniżej zmiany % wskaźnika CPI w maju w ujęciu r/r
  % r/r
Ogółem  2,9
   Żywność i napoje bezalkoholowe 6,2
   Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 4,5
Odzież i obuwie -4,2
Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii 7,5
   Wyposażenie  mieszkania  i  prowadzenie gospodarstwa domowego 0,5
Zdrowie 5,5
Transport -2,8
Łączność 3,2
Rekreacja i kultura 2
Edukacja 4,8
Restauracje i hotele 6
Inne towary i usługi  3,6


Konsensus rynkowy wyniósł w maju 2,9% r/r. 

W szybkim szacunku danych GUS podał, że inflacja wyniosła 2,9% w ujęciu rocznym w maju br. (wobec 3,4% r/r w kwietniu).

(ISBnews)