Kalendarium ISBnews

ISBNews
17.06.2020 17:59
A A A


CZWARTEK, 18 czerwca

--10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2020 roku, koniunkturę konsumencką - czerwiec 2020 roku

--10:00: Konferencja PKN Orlen nt. wsparcia polskich producentów

--11:00: Inauguracja koalicji "Włącz Czystą Energię dla Polski" 

 

PIĄTEK, 19 czerwca

--10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje dynamikę produkcji sprzedanej przemysłu w maju 2020 roku, wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w maju 2020 roku, wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w maju 2020 roku

--12:00: Telekonferencja Enei nt. wyników za I kw. 

 

PONIEDZIAŁEK, 22 czerwca

-- Polish Capital Market Days  

--10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje dynamikę sprzedaży detalicznej w maju 2020 roku, koniunkturę w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - czerwiec 2020 roku, Ceny produktów rolnych w maju 2020 roku

 

WTOREK, 23 czerwca

-- Polish Capital Market Days 

-- GPW Innovation Day

--10:00:  Wirtualne spotkanie prasowe z przedstawicielami firmy Salesforce - lidera na rynku rozwiązań CRM  

--10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje dynamikę produkcji budowlano-montażowej w maju 2020 roku, Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-maj 2020 roku, Wyniki finansowe towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2019 roku

--11:00: Prezentacja online " Strategii Zrównoważonego Rozwoju Grupy Kapitałowej CCC GO.22"   

--14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje podaż pieniądza M3 ? V `20

 

ŚRODA, 24 czerwca

-- GPW Innovation Day

--10:00: Prezentacja globalnego badania EY nt. nadużyć w firmach

--10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje Biuletyn Statystyczny Nr 5/2020 - stopę bezrobocia w V, sytuację społeczno-gospodarcza kraju w maju 2020 r., koniunkturę w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach czerwiec 2020, ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w I kwartale 2020 roku, produkcję ważniejszych wyrobów przemysłowych w maju 2020 roku

(ISBnews)