84 firmy turystyczne wystąpiły o 141 mln zł odszkodowania od Skarbu Państwa

ISBNews
19.06.2020 10:46
A A A


Warszawa, 19.06.2020 (ISBnews) - 84 przedsiębiorców z branży turystycznej, zrzeszonych w Turystycznej Organizacji Otwartej (TOO), poszkodowanych w wyniku wprowadzenia przez organy władzy niezgodnych z prawem zakazów i ograniczeń w związku z COVID-19, skierowało do Skarbu Państwa wezwanie do zapłaty odszkodowania na łączną kwotę ok. 141 mln zł. Przedsiębiorcy zapowiadają, że w przypadku nieuiszczenia tej kwoty w ciągu 14 dni niezwłocznie wystąpią z pozwem zbiorowym.

"Wezwanie do zapłaty złożyła grupa inicjatywna 84 firm zrzeszonych w TOO, jednak szacunkowo można powiedzieć, że w całej branży turystycznej takich poszkodowanych podmiotów może być nawet ok. 10 tys. Po ewentualnym złożeniu pozwu zbiorowego będą mogły dołączać do niego kolejni przedsiębiorcy" - powiedział mecenas Jacek Dubois z Kancelarii Dubois i Wspólnicy, reprezentujący przedsiębiorców z TOO, podczas konferencji prasowej.

Zdaniem przedsiębiorców, wprowadzenie przez ministra zdrowia w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie przez Radę Ministrów w drodze rozporządzeń w czasie epidemii licznych ograniczeń, a nawet zakazów uniemożliwiających korzystanie z konstytucyjnie gwarantowanych praw i wolności spowodowało, że działalność branży turystycznej została nie tylko ograniczona, ale w zasadzie przedsiębiorcy zostali pozbawieni możliwości prowadzenia działalności i zarobkowania, przez co branża poniosła i nadal ponosi ogromne straty finansowe.

Jak zaznaczył Dubois, wbrew konstytucji, ograniczono wolność gospodarczą w drodze rozporządzeń, a nie ustawy, w dodatku nie było to w istocie w stosunku do branży turystycznej ograniczenie działalności gospodarczej, a całkowite pozbawienie prawa do prowadzenia działalności gospodarczej.

"Kwota wezwania do zapłaty uwzględnia zarówno faktycznie poniesione straty, jak i nieuzyskane w wyniku decyzji rządu zysku, natomiast odjęto od niej kwoty uzyskane przez te podmioty w ramach tarcz finansowych" - dodał.

"Szacujemy, że średnio do 40% tej kwoty to faktycznie poniesione koszty, a reszta nieuzyskane zyski, ale różni się to w zależności od rodzaju prowadzonej działalności. Jeśli przyjąć, że te straty są reprezentatywne dla całej branży turystycznej, to całkowite straty sektora można szacować na ponad 15 mld zł" - powiedziała w rozmowie z ISBnews prezes TOO Alina Dybaś.

Turystyczna Organizacja Otwarta (TOO) zrzesza najliczniejszą w branży turystycznej grupę małych oraz średnich przedsiębiorców z całej Polski. Do organizacji należą m.in.: organizatorzy turystyki, agenci turystyczni piloci, przewodnicy, przewoźnicy czy podmioty zajmujące się turystyką szkolną i młodzieżową. Organizacja zawiązała się w marcu bieżącego roku po to, by wspólnie działać na rzecz poprawy tragicznej sytuacji branży turystycznej spowodowanej COVID-19.

Piotr Apanowicz

(ISBnews)