MF: Zadłużenie SP wzrosło o 3,9% m/m do 1 077 179,8 mld zł w kwietniu

ISBNews
22.06.2020 16:06
A A A


Warszawa, 22.06.2020 (ISBnews) - Zadłużenie Skarbu Państwa (SP) na koniec kwietnia 2020 r. wzrosło o 3,9% m/m i wyniosło 1 077 179,8 mln zł, podało Ministerstwo Finansów (MF), prezentując ostateczne dane. Od początku roku zwiększyło się o 10,7%.

"Wzrost zadłużenia w kwietniu 2020 r. był głównie wypadkową:

-  potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+16 mld zł), przy deficycie budżetu państwa w wysokości 9,5 mld zł, powiększającym potrzeby saldzie depozytów JSFP i depozytów sądowych (+14,1 mld zł) oraz pomniejszającym saldzie zarządzania środkami europejskimi (-5,9 mld zł),

- zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+17 mld zł),

- obligacji przekazanych na podstawie innych ustaw niż ustawa budżetowa (+7,4 mld zł),

- pożyczki FS (+1,3 mld zł) wobec FRD (w ramach SFP). Różnice kursowe (+0,04 mld zł) miały marginalny wpływ na wzrost długu SP, co wynikało z umocnienia PLN wobec EUR o 0,2%, osłabienia PLN wobec USD o 0,6%, wobec JPY o 2,4% oraz braku zmian wobec CHF" - czytamy w komunikacie.

Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w kwietniu 2020 r. wzrosło o 63,2 mld zł, co było głównie wynikiem salda emisji skarbowych papierów wartościowych (SPW; +64,2 mld zł), w tym przede wszystkim rynkowych SPW.

"Wzrost zadłużenia od początku 2020 r. był głównie wypadkową:

- potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+9,2 mld zł), przy deficycie budżetu państwa 18,9 mld zł oraz saldach zarządzania środkami europejskimi (-15,9 mld zł) oraz depozytów JSFP i depozytów sądowych (+8,3 mld zł),

- zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+56,7 mld zł),

- obligacji przekazanych na podstawie innych ustaw niż ustawa budżetowa (+10 mld zł),

- pożyczki FS (+11,3 mld zł) wobec FRD (w ramach SFP).

- różnic kursowych (19,4 mld zł) ? osłabienia PLN wobec EUR o 6,7%, wobec USD o 9,9%, wobec CHF o 9,6% oraz wobec JPY o 11,9%" - czytamy dalej.

Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w kwietniu 2020 r. wzrosło o 63,2 mld zł, co było głównie wynikiem salda emisji skarbowych papierów wartościowych (SPW; +64,2 mld zł), w tym przede wszystkim rynkowych SPW.

Zadłużenie zagraniczne wyniosło 260,2 mld zł.

"W kwietniu 2020 r. zadłużenie w walutach obcych spadło o 22,5 mld zł, co było wynikiem ujemnego salda emisji długu" - czytamy także.

(ISBnews)