Kalendarium ISBnews

ISBNews
22.06.2020 17:58
A A A


WTOREK, 23 czerwca

-- 10:00: Polish Capital Market Days   

-- GPW Innovation Day 

--10:00:  Wirtualne spotkanie prasowe z przedstawicielami firmy Salesforce - lidera na rynku rozwiązań CRM  

--10:00: Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych: prezentacja raportu pt. "Wpływ produkcji wyrobów tytoniowych na polską gospodarkę" 

--10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje dynamikę produkcji budowlano-montażowej w maju 2020 roku, Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-maj 2020 roku, Wyniki finansowe towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2019 roku

--11:00: Prezentacja online " Strategii Zrównoważonego Rozwoju Grupy Kapitałowej CCC GO.22"   

--13:00:  Wideokonferencja z cyklu "Tarcza Antykryzysowa dla Biznesu" - ZUS przedstawi możliwość wsparcia dot. świadczenia postojowego i ulg dot. składek

--14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje podaż pieniądza M3 ? V `20

--14:00: Konferencja online nt. wyników badania #RegionyNEXERY2020

 

ŚRODA, 24 czerwca

-- GPW Innovation Day 

--10:00: Konferencja prasowa Gaz-Systemu - podpisanie umów na rozbudowę terminalu LNG 

--10:00: Wideokonferencja Gaming Factory dotycząca planowanej oferty publicznej i ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 

--10:00: Prezentacja globalnego badania EY nt. nadużyć w firmach

--10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje Biuletyn Statystyczny Nr 5/2020 - stopę bezrobocia w V, sytuację społeczno-gospodarcza kraju w maju 2020 r., koniunkturę w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach czerwiec 2020, ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w I kwartale 2020 roku, produkcję ważniejszych wyrobów przemysłowych w maju 2020 roku

--13:00: Konferencja prasowa Top Level Tennis związaną z przyjazdem Borisa Beckera do Polski w celu stworzenia materiałów do kursu dla platformy Top Level Tennis

--13:00:  Wideokonferencja z cyklu "Tarcza Antykryzysowa dla Biznesu" - bon turystyczny

--15:00:  Wideokonferencja PIE nt. prezentacji i dyskusji wokół raportu "Szlaki handlowe po pandemii COVID-19"

 

CZWARTEK, 25 czerwca

 --09:30: Wideokonferencja Kool2Play nt. planów giełdowych

--09:30: Wideokonferencja LPP dot. wyników finansowych za I kw. 2020 r.  

--10:00: Wideoko nferencja w ramach Welconomy 2020 z udziałem m.in. wicepremier Jadwigi Emilewicz nt. "Instrumenty wsparcia dla polskich przedsiębiorców w dobie COVID-19" 

--13:00:  Wideokonferencja z cyklu "Tarcza Antykryzysowa dla Biznesu" - ARP przybliży m.in. ofertę w zakresie pożyczek na finansowanie wynagrodzeń i kapitału obrotowego

 

PIĄTEK, 26 czerwca

--10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje popyt na pracę w 2019 roku

 

PONIEDZIAŁEK, 29 czerwca

--Konferencja Energetyczna Europower, dzień I 

(ISBnews)