Akcjonariusze OPTeam zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r.

ISBNews
29.06.2020 08:48
A A A


Warszawa, 29.06.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze OPTeam zdecydowali o przeznaczeniu całości zysku netto za 2019 rok na kapitał zapasowy, wynika z uchwały walnego zgromadzenia.

"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie postanawia dokonać podziału zysku netto OPTeam S.A. za rok obrotowy 2019 w kwocie: 1 919 618,74 zł, przeznaczając w całości na zwiększenie kapitału zapasowego OPTeam S.A." - czytamy w uchwale.

OPTeam S.A. działa na rynku usług IT od 1988 r. Spółka jest producentem i integratorem specjalistycznych systemów informatycznych opartych o technologie kart elektronicznych. Od października 2010 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)