Akcjonariusze TIM zdecydowali o 5,55 mln zł dywidendy - równej zaliczce

ISBNews
30.06.2020 09:17
A A A


Warszawa, 30.06.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze TIM zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 5,55 mln zł z zysku za 2019 r., wynoszącego 22,71 mln zł, wynika z podjętych uchwał. Kwotę w wysokości 17,16 mln zł przeznaczono na fundusz dywidendowy.

"Zwyczajne walne zgromadzenie TIM S.A. postanawia podzielić wypracowany w roku 2019 zysk netto w kwocie 22 713 678,19 zł w następujący sposób:

? kwotę w wysokości 5 549 800 zł zwyczajne walne zgromadzenie TIM S.A. przeznacza na dywidendę, z zastrzeżeniem iż kwota ta wypłacona została w dniu 20 grudnia 2019 roku tytułem zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za 2019 rok,

? kwotę w wysokości 17 163 878,19 zł zwyczajne walne zgromadzenie TIM S.A. przeznacza na fundusz dywidendowy" - czytamy w uchwale.

TIM jest największym dystrybutorem materiałów elektrotechnicznych w Polsce. Spółka powstała w 1987 r. we Wrocławiu, od 1998 r. jest notowana na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 890 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)