NBP planuje m.in. operacje strukturalne outright buy 8 i 22 lipca

ISBNews
30.06.2020 17:45
A A A


Warszawa, 30.06.2020 (ISBnews) - Narodowy Bank Polski (NBP) opublikował harmonogram operacji otwartego rynku na lipiec. Zakłada w nim m.in. operacje strukturalne w postaci transakcji typu outright buy 8 i 22 lipca.

"Kierując się celami określonymi przez Radę Polityki Pieniężnej, Narodowy Bank Polski planuje przeprowadzić w lipcu 2020 r. następujące rodzaje operacji otwartego rynku:

1. Operacje podstawowe, w postaci emisji 7-dniowych bonów pieniężnych NBP, rozliczane w terminie T+0, zostaną przeprowadzone w dniach 3, 10, 17, 24 oraz 31 lipca 2020 r.

2. Operacje strukturalne outright buy zostaną przeprowadzone w następujących dniach:

     8 lipca z rozliczeniem w dniu 10 lipca (tj. z terminem T+2),

     22 lipca z rozliczeniem w dniu 24 lipca (tj. z terminem T+2).

     Na przetargach NBP będzie przyjmował oferty kupna po cenach zgłoszonych przez uczestników przetargu.

     NBP zastrzega możliwość odrzucenia części bądź całości zgłoszonych przez banki ofert.

3. Zasilające w płynność, operacje dostrajające repo zostaną przeprowadzone w przypadku uznania przez NBP, iż na rynku międzybankowym występują warunki wymagające skorzystania z tych instrumentów polityki pieniężnej. Okresy zapadalności tego rodzaju operacji zostaną dostosowane do występujących warunków rynkowych" - czytamy w komunikacie.

Operacje dostrajające i strukturalne przeprowadzane będą z bankami posiadającymi dostęp do operacji podstawowych.

W uzasadnionych przypadkach, wynikających z oceny bieżącej sytuacji rynkowej, NBP może dokonać zmian w powyższym harmonogramie, zaznaczono także.

"Jednocześnie, w lipcu 2020 r. nie zostanie przeprowadzona quasi-regularna dostrajająca operacja otwartego rynku na koniec okresu utrzymywania rezerwy obowiązkowej. Operacje tego rodzaju nie będą przeprowadzane przez NBP do odwołania" - czytamy dalej.

Do końca lipca 2020 r. NBP przedstawi harmonogram operacji otwartego rynku planowanych do przeprowadzenia w sierpniu 2020 r., zapowiedział także bank centralny.

(ISBnews)