S&P: PKB Polski spadnie o 4% w 2020 r., a następnie wzrośnie o 5% w 2021 r.

ISBNews
01.07.2020 10:58
A A A


Warszawa, 01.07.2020 (ISBnews) - S&P Global Ratings spodziewa się spadku PKB Polski o 4% w tym roku, a następnie odbicia o 5% w następnym roku. W 2022 roku PKB Polski wzrośnie - według agencji - o 2,7% r/r.

S&P prognozuje, że stopa bezrobocia w Polsce wzrośnie w tym roku do 9% z 5,4% w ub.r., zaś w latach 2021-2022 ukształtuje się na poziomie odpowiednio: 5%, 4,5%.

Średnioroczny wskaźnik inflacji CPI - zdaniem agencji - ukształtuje się na poziomie 3% w 2020 r. (wobec 2,2% w ub.r.), 2,6% w przyszłym roku oraz 2,5% w 2022 roku.

S&P oczekuje, że na koniec 2021 roku główna stopa procentowa (referencyjna) wzrośnie do 0,75% (obecnie wynosi 0,1%), a na koniec 2022 roku wyniesie 1%.

Na czerwcowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi 0,1%. Stopa lombardowa wynosi od 29 maja 0,50% (wobec 1% dotychczas), stopa depozytowa - 0,0% (bez zmian), a stopa redyskonta weksli - 0,11% (wobec odpowiednio 0,55%), stopa dyskontowa weksli - 0,12% (wobec odpowiednio 0,60%) w skali rocznej, podano w komunikacie. 28 maja br. RPP obniżyła poziom stóp procentowych po raz trzeci w tym roku.

(ISBnews)