KNF skierowała do GPW wniosek o zawieszenia obrotu akcjami 5 spółek

ISBNews
02.07.2020 10:40
A A A


Warszawa, 02.07.2020 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podjęła decyzję o skierowaniu do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądania zawieszenia obrotu akcjami spółek: Fast Finance w restrukturyzacji, One, Prima Moda, Invista oraz Elektrociepłownia Będzin, poinformowała Komisja.

"Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA żądanie zawieszenia obrotu, od dnia 2 lipca 2020 r., akcjami spółek:

Fast Finance SA w restrukturyzacji

One SA

Prima Moda SA

z powodu nieprzekazania przez spółki do publicznej wiadomości raportów rocznych za rok obrotowy 2019 w terminie określonym przepisami prawa,

Invista SA

Elektrociepłownia Będzin SA

z powodu przekazania niekompletnych raportów rocznych za rok obrotowy 2019, tj. niezawierających sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych w terminie określonym przepisami prawa" - czytamy w komunikacie.

Spółki obowiązane były do przekazania do publicznej wiadomości kompletnych raportów rocznych za 2019 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.

"Raporty okresowe są dla inwestorów kluczowym źródłem informacji finansowych o spółkach notowanych na rynku regulowanym" - podkreślono w komunikacie.

(ISBnews)