KE: Polska otrzymała z EFIS 4,4 mld euro, z szansą na 22,3 mld euro inwestycji

ISBNews
02.07.2020 15:47
A A A


Warszawa, 02.07.2020 (ISBnews) - Łączna kwota środków finansowych udostępnionych w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) w Polsce wynosi 4,4 mld euro i ma umożliwić uruchomienie 22,3 mld euro w postaci dodatkowych inwestycji, podała Komisja Europejska.

KE podała dziś, że w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) od lipca 2015 r. zmobilizowano środki w wysokości 514 mld euro na dodatkowe inwestycje w całej UE. Zakładany cel został więc zrealizowany na pół roku przed zakończeniem inicjatywy. EFIS, czyli finansowy filar planu inwestycyjnego dla Europy, wywiera wyraźny wpływ na unijną gospodarkę i wykazuje się elastycznością w reakcji na pandemię koronawirusa.

Projekty w dziedzinie infrastruktury i innowacji dla Polski to:

* 62 zatwierdzonych projektów finansowanych przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) przy wsparciu ze strony EFIS

* całkowita kwota finansowania wynosi około 4 mld euro

* ma to uruchomić inwestycje na kwotę 16 mld euro

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP)

* 14 zatwierdzonych umów z pośredniczącymi bankami lub funduszami finansowanymi przez Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) przy wsparciu ze strony EFIS

* finansowanie na kwotę 402 mln euro

* ma to uruchomić inwestycje na kwotę około 6.2 mld euro, przy czym z lepszego dostępu do finansowania ma skorzystać 116 150 MŚP i spółek o średniej kapitalizacji, podano w materiale.

(ISBnews)